Bericht

Zorg; Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.

Kees headshot

Door Kees Neven, Founding Partner van Enable U.

Zorg; Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Voor onszelf, of voor onze dierbaren. We verwachten dan veel van onze zorgaanbieders. We willen onder andere snel geholpen kunnen worden. En we willen uiteraard dat onze behandeling perfect aansluit op onze zorgbehoefte. Zorgaanbieders moeten de juiste informatie hierover dus snel voorhanden kunnen hebben. Het is van groot belang dat zowel binnen het zorginstituut, als over de grenzen van de organisatie heen, iedere zorgaanbieder in de keten over de juiste -meest actuele- gegevens beschikt.  Dit begint met registratie van de juiste gegevens in het EPD (Electronisch Patiënten Dossier).

Het digitaal vastleggen van gegevens in het EPD moet de veiligheid en kwaliteit van de zorg verhogen. Zorgverleners kunnen op deze manier snel en betrouwbaar over actuele gegevens beschikken en de gegevens onderling uitwisselen. Gegevens die zijn geregistreerd worden meervoudig gebruikt. Hierdoor hoeft de patiënt niet iedere behandelaar steeds opnieuw dezelfde informatie te geven.

Informatieveiligheid

De geïntegreerde datastroom van een EPD en het grote aantal gebruikers leidt tot grote bestanden met persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens vallen onder strenge wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte tot een grotere mate van accountability en veiligheid bij de behandeling van persoonsgegevens. Voor de zorgsector betekent dit dat het vereist is dat alleen bevoegde medewerkers toegang krijgen tot patiëntgegevens, en alleen met een geldige reden. Een gedegen autorisatiebeheer is hierbij van het grootste belang.

Toegang tot eigen gegevens

Iedereen van 12 jaar en ouder kan een verzoek doen tot inzage in het EPD via een gebruikersportaal. Patiënten kunnen dan zelf in staat gesteld worden om te bepalen waar welke informatie wanneer terecht komt: hiervoor is een koppeling mogelijk met een app en DigID.

Enable U is EPD neutraal

Enable U is EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)-neutraal en neemt de verantwoordelijkheid voor zowel de realisatie als het beheer van blijvend werkende, veilige connecties. Binnen de zorginstelling én over de grenzen van zorgorganisaties heen.

Conclusie 

Het wordt tijd dat de zorgsector meegaat in de mogelijkheden van vandaag: Enable U 2Connect! Juist in real-time berichtenuitwisseling tussen verschillende partijen in de zorgketen valt grote winst te behalen, zowel qua efficiëntie als zorgkwaliteit.

EPD en dataveiligheid

Met het Identity & Access Management (I&AM)-systeem 2Authorise maakt Enable U het voor zorginstellingen mogelijk om in control te raken over hun autorisaties en dat ook te blijven. Door koppelingen met (bijvoorbeeld) het HR-bronsysteem en de noodzakelijke doelsystemen geeft 2Authorise een volledig overzicht van de zorgprofessionals en de aan hen toegekende autorisaties. Eenmaal toegekend kunnen autorisaties ook makkelijk gewijzigd of ingetrokken worden.