Bericht

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

2-weg communicatie met de overheid gestandaardiseerd!

Over 6 maanden treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking. Met deze wet krijgen inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten, via de Berichtenbox, aan gemeenten en andere overheidsorganisaties te versturen. Er zijn rond de 400 verschillende types elektronisch verkeer die aangepast moeten worden om te voldoen aan de wet. Dit meldden de gemeenten die meewerken aan de eerste tests.

De Wet modernisering electronisch bestuurlijk verkeer kent 3 onderdelen

De Wmebv kent 3 onderdelen die gemeenten op 1 januari 2025 geïmplementeerd moeten hebben:

  • het verzenden van officiële berichten door inwoners en ondernemers
  • het ontvangen van formele berichten door bestuursorganen
  • invulling geven aan de zorgplicht om ondersteuning te bieden bij dienstverlening aan digitaal minder vaardige inwoners.

Het zorgplichtdeel van de wet is al op 1 januari 2024 ingegaan. De overige bepalingen uit de wet gaan waarschijnlijk in per 1 januari 2025.

De Wet modernisering electronisch bestuurlijk verkeer implementeren, hoe?

Er zijn een aantal stappen nodig om Wmebv te implementeren. Als deze stappen gevolgd worden dan kan deze dienst snel aangeboden worden. Maar er is niet veel tijd meer! Door gebruik te maken van het stappenplan zoals dat op de website van de VNG is gepubliceerd (https://vng.nl/wmebv) worden verassingen zo goed als uitgesloten. Aan de technische oplossing zal het niet liggen. Die ligt al bij Enable U te wachten voor iedereen die er gebruik van wil maken.

Stappenplan:

  • Wijs de digitale kanalen aan die gebruikt worden voor het verzenden van officiële berichten.
  • Zorgen voor een ontvangstbevestiging na ontvangst van een elektronisch bericht.
  • Verzend een notificatie na het plaatsen van een bericht in een ‘berichtenbox’ of MijnOmgeving met vermelding van de einddatum van de termijn waarbinnen gereageerd moet zijn.
  • Als een inwoner laat weten digitaal te willen communiceren en dit om technische redenen niet mogelijk is, moet de inwoner hierop gewezen worden en is er een inspanningsverplichting om op een andere manier contact op te nemen.
  • Bij een langere reactietijd vanwege een storing moet de gemeente alle belanghebbenden hiervan op de hoogte te stellen.
  • Er moeten procedures zijn voor de ondersteuning aan digitaal minder vaardige inwoners.

Het is duidelijk dat gemeenten procedureel en organisatorisch nogal wat moeten regelen. Dan is het goed om te weten dat alle benodigde integraties met bijvoorbeeld de Berichtenbox en verschillende zaaksystemen al door Enable U zijn gebouwd en dus zeer snel te implementeren zijn. Nemen wij de technische uitdagingen voor onze rekening, en focust u zich op de implementatie ervan. Goed geregeld toch?