Bericht

Wat krijgen gemeenten terug voor hun investeringen in Common Ground?

Common Ground Investering

Onlangs verscheen er een bericht in één van de Common Ground periodieke overzichten met als titel: Wat krijgen gemeenten terug voor hun investeringen in Common Ground?

Een terechte vraag, zeker omdat ook de overheid in de komende jaren op de portemonnee zal moeten letten. En eigenlijk een vraag die bij iedere IT-investering gesteld moet worden.

Helaas is er geen simpel antwoord. Dat komt vooral omdat bij veel gemeenten geen goed overzicht is van wat er nou precies allemaal aan integraties, data extracten, spreadsheets met gekopieerde gegevens en andere zaken aanwezig is. En als je niet weet wat er allemaal is, dan weet je ook niet welke versie de meest actuele is of deze gegevens alleen maar door de juiste personen te bekijken zijn. Ook verzoeken van derden om gegevens die in het bezit zijn van de gemeente, denk bijvoorbeeld aan Belastingsamenwerkings organisaties, Veiligheidsregio’s en andere overheidsorganisaties worden niet altijd op een eenduidige manier beantwoord, simpelweg omdat deze gegevens uit verschillende bronnen opgehaald moeten worden.

De voordelen van Common Ground en de HaalCentraal standaard die daar onderdeel van is moeten vooral gezocht worden in standaardisatie en het feit dat steeds meer gegevens opgehaald kunnen worden bij de bron. Natuurlijk zijn er ook nadelen; applicaties en procedures moeten aangepast worden en technische functies worden minder technisch (wat ook weer een voordeel is). Een ander, vaak vergeten voordeel, is het feit dat veel van het denkwerk dat in Common Ground is gestopt ook gebruikt kan worden om lokale applicaties eenduidig en veilig te ontsluiten zodat ook daar een HaalCentraal variëteit ingericht kan worden.

Tijdens onze Integratie Summit waren er ook veel vragen over de regierol die steeds meer ingevuld zal moeten worden door medewerkers van gemeenten. Wat is de winst als deze regierol steeds beter ingevuld kan worden, als er steeds minder dubbele gegevens rondzwerven binnen de gemeenten, als er geen vragen meer zijn van wie bepaalde gegevens zijn, wie de eigenaar is en of de gegevens wel beveiligd zijn?

Daarnaast zullen integraties steeds vaker als dienst afgenomen worden. Als u zich realiseert dat Enable U nu al meer dan 12 Managed Integrations per week oplevert, waaronder HaalCentraal API’s, dan is duidelijk dat dit veel gemeenten kiezen voor de flexibiliteit en zekerheid van standaard API’s die, als het kan, ook nog eens als dienst afgenomen kunnen worden. Investeringen die leiden tot minder zorgen, minder complexiteit en meer flexibiliteit, dat willen we toch allemaal?

Lees meer over de voordelen van Common Ground en HaalCentraal in onze factsheet.