Bericht

Visma Circle en Enable U hebben hun strategische partnerovereenkomst hernieuwd en verder uitgebreid

Visme Circle en Enable U

Na 6 maanden “het nieuw normaal” is duidelijk dat er heel veel is veranderd. We werken op nieuwe en meer innovatieve manieren samen en veel van deze initiatieven zullen blijvend zijn. Soms omdat het moet, maar steeds vaker omdat het slimmer, efficiënter en veiliger is om dingen anders te doen. Binnen en buiten overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen is er een sterk stijgende behoefte aan snel te implementeren integraties. Mede hierdoor hebben Visma Circle en Enable U hun strategische partnerovereenkomst, die stamt uit 2011, hernieuwd en verder uitgebreid.

 

Landelijke koppelvlakken versus applicatie-integratie

Het Djuma platform van Visma Circle ondersteunt al langer de belangrijkste landelijke koppelvlakken (Zaak- en Documentservices, StUF BG, MAGDA, Document creatie services, etc.). Toch is er regelmatig behoefte om ook systemen aan te sluiten of te integreren die deze koppelvlakken niet benutten. Denk hierbij aan verticale applicaties, financiële systemen, VTH-applicaties, etc. Daarnaast kan er ook sprake zijn van technisch complexere scenario’s die het gebruik van een broker of een krachtige servicebus nodig maken.

 

Betere beveiliging, lagere beheerkosten

Visma Circle ondersteunt met de oplossingen van Enable U zowel hybride- als cloud-only omgevingen. Hiermee bereiken organisaties lagere beheerkosten en een betere allround informatiebeveiliging. Zo kunnen ze hun bestaande en nieuwe business initiatieven en applicaties eenvoudiger, sneller en veiliger implementeren. Voor bestaande en nieuwe klanten van Visma Circle is het hiermee nog eenvoudiger om applicaties zoals Djuma te koppelen via Connections as a Service (“CaaS”) met 3rd party applicaties, landelijke (semi)overheidsdiensten en andere bronnen. Daarmee neemt Visma Circle het beheer, de beveiliging en de bijbehorende SLA’s volledig uit handen.

 

Beheerste versnelling is mogelijk

Het is duidelijk dat digitalisering sneller gaat dan we ooit hadden bedacht. Niet alleen het Rijk, de provincies, maar zeker ook gemeenten en waterschappen moeten met grote regelmaat koppelingen maken met bestaande en nieuwe landelijke systemen. Het doel hierbij is om de dienstverlening richting ondernemers, inwoners en eigen mensen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met de diensten en technologie van Visma Circle en Enable U gecombineerd ontstaan bij de implementatie van de organisatie-eisen belangrijke voordelen. Samen zorgen deze partijen ervoor dat organisaties zich niet druk hoeven te maken over het integreren en de daarbij behorende veiligheid.

Meer weten? Kijk op https://www.vismacircle.nl en https://www.enable-u.nl