Bericht

Van silo naar lappendeken; toch maar integreren dan?

Enablers aan het werk

Lang deden we ons best om IT-silo’s af te breken. Silo’s zorgden voor implementatieproblemen, miscommunicatie, dubbele data (of erger) en problemen op het gebied van Innovatie en Digitalisering. De oplossingen zochten we in de aanschaf van grote, volledig geïntegreerde ERP systemen, meer cloud en vooral meer agile. Dan moeten we er dus bijna zijn, toch?

ERP als oplossing

In veel gevallen is de implementatie van het (reddende) ERP systeem zo duur uitgevallen dat bestaande applicaties die op het ERP systeem aan moesten sluiten dat niet, of slechts met mondjesmaat, doen. Daarom worden bij veel organisaties nog heel veel gegevens dubbel opgeslagen. In plaats van meerdere silo’s is er nu vaak één hele grote silo (de ERP oplossing) met een verscheidenheid aan kleine silo’s daaromheen.

Agile als oplossing

Agile heeft bij veel organisaties de grotere silo’s omgevormd tot lappendekens. Door een verregaande autonomie van Agile teams ontbreekt het aan focus op samenwerking met andere systemen en applicaties. Dit heeft in de afgelopen jaren tot een lappendeken geleid waar het aansluiten van nieuwe applicaties of nieuwe functionaliteit steeds lastiger wordt.

Cloud als oplossing

Cloud ging veel integratieproblemen oplossen. Totdat we ons realiseerden dat niet alles zomaar gemigreerd wordt naar de cloud, organisaties vaak gebruik maken van meerdere cloud omgevingen en Hybride-IT eerder regel dan uitzondering is.

De enige echte oplossing

De grote gemene deler is hier integratie. Een architectuur waarin is nagedacht over alle data die in het bezit is van de organisatie en hoe deze “open” gemaakt wordt zodat andere applicaties eenvoudig kunnen consumeren of aanleveren had hier overal het verschil gemaakt. Een Agile team dat een beroep kan doen op een voorraad kant-en-klare integraties zal deze veel eerder gebruiken. Als bestaande applicaties al eenvoudig data kunnen aanbieden aan ERP- of Cloudapplicaties zal niet alleen de implementatie, maar ook de acceptatie veel sneller verlopen. 

Te lang is gedacht dat technologie het wel allemaal zou oplossen. En natuurlijk is er technologie nodig om veel van de IT-problemen, zoals we die nu kennen, op te lossen. Ook voor digitale integratie is techniek nodig. Bedenk wel dat een IT Architectuur waar een Integratie Strategie een belangrijke plaats inneemt zal altijd superieur zijn aan strategieën waar geen aandacht voor digitale integratie is.

Onze specialisten zijn vaak betrokken bij het opstellen van Integratie Strategie documenten. Waarom zou u geen gebruik maken van hun kennis en ervaring? Neem eens contact met ons op of kijk op de Enable U Architectuurscan