Bericht

(Te) hoge werkdruk overheidsmedewerkers: Impact van nieuwe wet- en regelgeving

Stress Woz Social

Al jaren horen we over de hoge werkdruk waar veel ambtenaren onder gebukt gaan. Na-ijl effecten van Covid als thuiswerken, nieuwe wetgeving en een maatschappij waar een kort lontje bijna de norm lijkt te worden hebben deze werkdruk alleen maar opgevoerd. Is er een oplossing?

Bezwaar maken steeds makkelijker

In een vorige blog schreven we al over de hoge werkdruk die is ontstaan door de enorme toename van WOZ bezwaren en WOO verzoeken. Niet alleen zijn burgers kritischer en mondiger, dankzij digitalisering is het ook eenvoudiger om deze bezwaren in te dienen en informatie op te vragen. Ook nieuwe wetten en procedures zorgen voor een verdere toename van deze werkdruk. Natuurlijk zullen ook de aankomende verkiezingen weer resulteren in nieuw beleid van provincies en waterschappen en dat zorgt ook weer voor de nodige veranderingen, en dus meer werk voor iedereen. Wordt er wel genoeg rekening gehouden met de mensen en systemen die dat allemaal maar moeten ondersteunen?

Het kan niet anders dan dat de “normale” werkzaamheden in gemeentehuizen, provinciehuizen en andere overheidsinstellingen last hebben van alle ambities wat leidt tot ontevredenheid bij burgers en andere overheidsinstellingen. Waardoor er meer klachten en verzoeken worden ingediend en….. Iedereen ziet de vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Digitalisering van processen

Zijn er oplossingen voor deze grote uitdagingen? Van een bedrijf als Enable U zou je verwachten dat wij vinden dat IT hier een grote rol zou moeten spelen. En dat klopt. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid de afgelopen jaren veel geld en tijd besteed aan de digitalisering van veel processen. Soms lijken politici echter te denken dat iedere wens en vooral iedere belofte die gemaakt wordt voorafgaande aan verkiezingen zo snel mogelijk geïmplementeerd moet worden. Dat gaat niet alleen ten koste van de kwaliteit van de oplossingen maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van het totale IT landschap.

Balans vinden

De oplossing is niet zo ingewikkeld, maak systemen “open” zodat het uitwisselen van gegevens eenvoudiger wordt. Digitalisering kan hier dus inderdaad een oplossing bieden. Met techniek kan alles, maar we moeten natuurlijk altijd zorgvuldig kijken naar de balans tussen technologie, mensen en tijd. In deze korte video verteld Erik van Hilten hoe de integratie specialisten van Enable U uw organisatie kunnen helpen met het vinden van deze balans. Wij kunnen niet voorkomen dat politici te veel beloven, maar we kunnen u wel helpen om uw systemen zó in te richten dat we processen flexibeler en efficiënter kunnen aanpassen. Dat scheelt geld, tijd en vooral veel frustratie bij de ambtenaren die het allemaal moeten waarmaken.