Bericht

Sterke schakels zorgen voor betrouwbare overheidswaardeketen

Sterke schakels zorgen voor betrouwbare overheidswaardeketen

Informatie van de overheid moet snel beschikbaar, betrouwbaar en actueel zijn. Het “corona dashboard” is een goed voorbeeld van het samenvoegen van informatie van verschillende ministeries en uitvoeringsorganen zoals bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Binnen de informatiearchitectuur van de Rijksoverheid vormen integratiecomponenten het fundament waarmee informatiestromen van verschillende afdelingen en departementen worden samengevoegd en gedeeld. Alleen met de juiste integratiekennis, technologie én methodologie kunnen we onverminderd diensten en informatie blijven afnemen van bijvoorbeeld het RIVM.

De digitale dienstverlening van het Rijk staat of valt met een gedeelde (keten) verantwoordelijkheid van de ministeries en uitvoeringsorganen. Zo zijn er ketens binnen het verantwoordelijkheidsgebied van één ministerie (bijvoorbeeld de strafrechtketen) maar ook ketens over de verschillende ministeries en bestuurslagen heen, zoals bijvoorbeeld bij de decentralisatie van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Eén zwakke schakel binnen deze keten(s) kan tot serieuze problemen leiden en daarmee de continuïteit van de dienstverlening ernstig in gevaar brengen. Tel hierbij de gewenste snelheid van implementatie (time to market) bij op en het feit dat overheids-ICT permanent onder een vergrootglas ligt vanuit het Bureau ICT Toetsing (BIT) en het is evident dat de Rijksoverheid nu meer dan ooit kampt met zeer complexe uitdagingen op het gebied van digitale integratie.

Hoe de individuele Rijksoverheidsinstelling en het Rijk als geheel zich hiertegen wapent, is het centrale thema van dit whitepaper. Hoe wordt en blijft iedere Rijksoverheidsinstelling een betrouwbare schakel in de ketens waar het onderdeel van is?