Bericht

Standaardisering; De oplossing voor alle ICT-problemen?

Standaardisatie

Op 29 april ’24 meldde iBestuur dat een overheidsinstelling de hulp inroept van “de markt” om hun ICT-systemen te standaardiseren. Voorwaarde is dat de geboden oplossingen gekoppeld zijn aan het gebruik van marktstandaarden en de levering van standaarddiensten.

De stelling: Los de ICT-problematiek van deze instelling op door hen wendbare en flexibele applicaties aan te bieden die eenvoudig op- en weer afgeschaald kunnen worden en neem het onderhoud van verouderde- en end-of-life systemen van hen over. Het doet me denken aan de opmerking; “als we geen legacy hadden gehad, dan was het al lang klaar geweest!

Marktstandaarden schieten op applicatieniveau tekort

Zelfs ERP oplossingen die worden aangeboden zullen niet precies de gewenste combinatie van HR-CRM-BI-Financiën-Fraudeherkenning-Security-Web-App uitdagingen leveren die een groot “bedrijf” als deze instelling nodig heeft. Uiteindelijk zullen er 3-4 leveranciers overblijven die allemaal een gedeelte van de oplossing bieden. Dat deze leveranciers vervolgens geen enkele baat hebben bij het bouwen van een naadloze integratie met een andere (concurrerende) leverancier laat al meteen zien waar marktstandaarden op applicatieniveau tekortschieten. Leveranciers van applicaties willen maar één ding; zoveel mogelijk software bij hen, en niet bij anderen, afnemen en zo groot mogelijke afhankelijkheid creëren.

Afhankelijkheid van applicatieleveranciers

Naast standaard applicaties is er, voor een overheidsinstelling, ook veel maatwerk nodig. En ook daar moeten dan, door leveranciers van standaarddiensten, de koppelingen voor geleverd worden? Dan wordt de afhankelijkheid van applicatieleveranciers wel heel erg groot. Want wie gaat de verantwoordelijkheid nemen als één van de leveranciers beslist om iets aan te passen zodat de koppelingen van andere leveranciers niet meer werken? Dit geeft precies aan waar de schoen wringt; we kunnen dit niet oplossen op applicatieniveau, maar wel één laagje daar onder, op het applicatie-integratie niveau.

IT automatisch flexibel

Als de gegevens die door een applicatie opgeslagen worden eenvoudig, snel en veilig uitwisselbaar zijn met iedere andere willekeurige applicatie dan is IT automatisch flexibel. Dan kunnen nieuwe combinaties van gegevens uit verschillende applicaties eenvoudig gemaakt worden. Nieuwe applicaties worden sneller geïmplementeerd omdat ze eenvoudig gebruik kunnen maken van bestaande gegevens. Belangrijker; bij de aanpassing van één van de applicaties, is er geen langdurig lerveranciers overleg nodig om iedereen weer op één lijn te krijgen.

Onafhankelijk van leveranciers

IT is hybride, dat is al decennialang zo en dat zal altijd zo blijven. Er zullen altijd meerdere leveranciers blijven die eenzelfde soort oplossing bieden en geen organisatie is gelijk dus zullen er altijd verschillende typen oplossingen zijn. Zoek de oplossing voor integratieproblematiek dus niet bij de leveranciers van applicaties maar in een integratiearchitectuur die niet afhankelijk is van één of meerdere leveranciers. Alleen DAN worden de ICT-problemen zoals we die al tientallen jaren kennen echt opgelost.