Bericht

Roostersynchronisatie voor Visie op Integratie: Xedule Saxion

xedule saxion

Orlando van Amson & Marc de Vries

Binnen het project Visie op Integratie bij Hogeschool Saxion vormde één van de grote vraagstukken hoe om te gaan met asynchrone integratie-processen.

En dan met name daar waar er vanuit één bron naar meerdere doelen data gesynchroniseerd moet worden inclusief een gestandaardiseerde foutafhandeling. Business Consultant Orlando van Amson heeft samen met de architecten van Hogeschool Saxion een aantal basis integratiepatronen uitgewerkt die gebruikt worden binnen de integraties van Saxion.

Orlando van Amson:
“De roostersystemen van Hogeschool Saxion hebben zelf geen API (koppelvlak) om met Outlook te koppelen, dus docenten moesten als ze een afspraak wilden plannen niet alleen in hun Outlook agenda kijken, maar ook in meerdere relevante rooster applicaties. Ook werden er veel kwetsbare handmatige acties gedaan om roosterbestanden van Saxion te synchroniseren, die niet zichtbaar werden in Outlook. De complexiteit van dit project zat hem dus vooral in de combinatie van de verschillende rooster systemen, de API en TopDesk.”

Marc de Vries:
“Om voor elkaar te krijgen dat roosterinformatie uit verschillende systemen van Hogeschool Saxion automatisch in de Office 365 Outlook agenda’s van de docenten van Saxion wordt geplaatst, heb ik er voor gezorgd dat roosterinformatie uit de bronsystemen Xedule en Eduflex kon worden gehaald. Een API van Saxion zorgt er voor dat alleen de wijzigingen worden verwerkt zodat er geen onnodig berichtenverkeer is. Deze wijzigingen worden dagelijks verwerkt in de agenda’s van de docenten van Saxion in office 365 Outlook. Dankzij deze oplossing hoeft een docent alleen nog maar in zijn of haar Outlook agenda te kijken om een totaalbeeld te krijgen van alle afspraken in een periode. In de toekomst zullen ook de agenda’s van studenten worden bijgewerkt.”

Het verwerken van plotselinge veranderingen, zoals een docent van Saxion die verhinderd is of een lokaalwijziging, vormde ook een uitdaging. Daarom heeft Marc twee verschillende kanalen (queues) opgezet. In het ene kanaal worden hoge prioriteit berichten verwerkt, zoals die van de zieke docent of de wijziging van een lokaal.

In de andere queue zitten de bulkberichten van Saxion. Bijvoorbeeld in de eerste week, wanneer het studiejaar begint en het eerste rooster uitgebracht wordt. Deze meerdere roosters vallen onder de bulkberichten.

Marc: “Hoge prioriteitsberichten kunnen daardoor snel worden verwerkt, zodat een docent van Saxion altijd weet waar hij of zij moet zijn. Dat maakt het werken een stuk prettiger en levert tijdsbesparing op.”

Lees in onze eGids verder hoe de inrichting van het informatielandschap bijdraagt aan de wendbaarheid van uw onderwijsinstelling!

integratieplatform as a service onderwijsinstelling

iPaaS platform

Saxion gebruikt het iPaaS platform van Enable U. Dit wordt afgenomen in de vorm van een private cloud. Dit platform is voor Saxion samengesteld uit de volgende integratie functionaliteit en componenten:

API Management:
• API Developers Portal (2Secure Developer Portal)
• API Gateway (2Secure)

Enterprise Service Bus (ESB):
Enable U 2Orchestrate op basis van Dell Boomi.

Enable U verzorgt het technisch beheer in deze private cloud. Saxion doet zelf het functioneel beheer en heeft Enable U vanwege zijn integratie-expertise ook gevraagd de eerste circa dertig (30) integraties te ontwikkelen.

Marc: “Een mooi onderdeel van de oplossing is dat ik de inrichting van de processen zo heb opgezet dat de beheerder parameters kan instellen over hoe processen lopen en hoe foutmeldingen in TopDesk worden geregistreerd. Dat maakt de oplossing flexibel aan te passen, iets wat Saxion erg waardeert.”

Canoniek Model
Orlando heeft Saxion geadviseerd en in staat gesteld om een canoniek data model (CDM) uit te werken voor de eerste integraties. Deze aanpak en het CDM wordt nu door Saxion zelfstandig verder uitgebouwd.

Orlando: “Dit canoniek model verkleint de afhankelijkheid van specifieke datamodellen in software systemen. Hierdoor kan verdere ontkoppeling plaatsvinden. Het generieke roosterbericht dat voortkomt uit dit model is gebruikt om tussen applicaties te communiceren.”


We hebben al vele integraties gerealiseerd binnen het onderwijslandschap, en iedere week komen er meer bij. Welke dit zijn?

Xedule Saxion