Bericht

PieterJaap Aalbersberg over cybersecurity: “De rijksoverheid heeft nog niet al zijn zaakjes op orde.”

securitystrategie whitepaper voorbeeld

Vanmorgen (29 juni) ook naar BNR geluisterd? Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter Jaap Aalbersberg vertelt hier (bij BNR) over dat onze maatschappij wel eens verlamd zou kunnen raken door cyber aanvallen of andere IT gerelateerde problemen. Onze systemen zijn steeds vaker afhankelijk van elkaar en dit is één van de redenen waarom ze zo kwetsbaar zijn geworden.

Nou is die afhankelijkheid er natuurlijk niet voor niets; jarenlang is er bij de overheid (en het bedrijfsleven) decentraal beslist over software en systemen. En dus moeten politiemensen, gemeentelijke- , provinciale- en landelijke ambtenaren, politici maar natuurlijk ook burgers vaak zaken dubbel invoeren of juist lang wachten voordat systeem A gegevens doorgegeven heeft aan systeem B zodat er een totaaloverzicht bekeken kon worden in systeem C.

In de afgelopen jaren is steeds vaker geprobeerd om deze systemen “aan elkaar te knopen” zodat op een eenvoudige manier gegevens uitgewisseld, gecontroleerd en gecombineerd kunnen worden. En om dat goed te doen is nog niet zo eenvoudig. Het moet beheer(s)baar zijn, voldoen aan privacy wetgeving, het moet gedocumenteerd zijn en het moet natuurlijk gedaan worden op de meest veilige manier. De kennis hiervoor is niet altijd aanwezig en de budgetten al evenmin. Daarbovenop komt nog eens het gegeven dat de IT complexiteit waarmee de overheid (en het bedrijfsleven) al jaren worstelt, door al deze integraties, alleen maar groter is geworden.

Gelukkig kan het ook anders.

Wij zijn al jarenlang een betrouwbare partner van de verschillende overheden waarvoor we al honderden integraties hebben gemaakt. Vooral op beveiligingsgebied “ontzorgen” we hiermee de overheid. We kunnen zelfs het volledige beheer onder onze hoede nemen. Zodat de overheid zich kan richten op het verbeteren van diensten terwijl wij er voor zorgen dat de gemeentelijke applicaties op een veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen met die van de provinciale- of rijksoverheden en vice versa.

Winnen zullen we het nooit van cybercriminelen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat wij, net als zij, specialisten inzetten waar dat mogelijk is. Dan wordt het allemaal net een beetje veiliger.