Bericht

OPEN.satisfaction en Enable U verbinden overheden op een slimme en veilige manier

Tekenmoment Open.Satisfaction Enable U partnership edited Website Square

Slimmer verbinden, dat is wat overheden helpt om het samenwerken met burgers, bedrijven en ook met ketenpartners te verbeteren. Daarom sluiten Enable U en OPEN.satisfaction een pact om gezamenlijk overheden te verbinden op een slimme en veilige manier.

Dit voornemen komt samen in de ‘het Samenwerkportaal’; een oplossing van OPEN.satisfaction die middels de Samenwerkvoorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en verschillende API’s van ketenpartners inzicht geeft in gezamenlijke dossiers. Vanuit het portaal kunnen gemeenten, provincies, maar ook burgers en organisaties elkaar toegang geven tot samenwerkdossiers en hierin bestanden delen, vertrouwelijkheidsniveaus instellen en het archiveringsproces handhaven.

Roy Strijker, Account Director van OPEN.satisfaction: “De digitale overheid moet transparant en integraal kunnen samenwerken op een veilige manier en op alle niveaus snel, correct en veilig communiceren. Zowel onderling – van Rijk tot gemeente – als met externe partijen, zoals bedrijven en burgers. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter nu contact met de overheid steeds vaker digitaal verloopt, het aantal publiek-private samenwerkingen toeneemt, en er meer wordt ingezet op burgerparticipatie.”

Onderdeel van het Samenwerkportaal zijn Enable U 2Secure Identify en Connection as a Service  van Enable U. Connections as a Service zijn volledig beheerde, vooraf geconfigureerde koppelingen tussen verschillende informatiesystemen. Met Enable U 2Secure Identify wordt de toegang tot de digitale dienstverlening vereenvoudigd, beveiligd en gestructureerd en wordt inloggen met bijv. eHerkenning en DigiD ondersteund.

Gezamenlijk leveren OPEN.satisfaction en Enable U een kant-en-klaar, gebruiksvriendelijk platform waarop overheidsinstellingen eenvoudig en veilig digitaal kunnen samenwerken met elke denkbare partij. Intern en extern, publiek en privaat. Het Samenwerkportaal biedt ook ondersteuning aan de eisen die de Omgevingswet (DSO) stelt aan o.a. de informatievoorzieningen, gegevensstromen en kwaliteitseisen waar gemeenten aan moeten voldoen.

Frank Arts, CEO en Founder Enable U: ” Een partnership als deze is prachtig. Beiden doen we waar we het beste in zijn en daarmee helpen we de klant om heel snel waardevolle toepassingen te implementeren. Wij zullen Open.Satisfaction helpen om nieuwe klanten snel en veilig aan te sluiten op alle benodigde landelijke voorzieningen en bestaande applicaties, al dan niet in de Cloud. De klant neemt er gewoon een abonnement bij voor alle werkende en beheerde koppelingen.”

Beide organisaties gaan per direct aan de slag voor de implementatie van het Samenwerkportaal bij Equalit, een ICT samenwerkingsverband van en voor lokale overheden.


Het samenwerkportaal is te bezoeken via: http://www.opensatisfaction.nl/samenwerkportaal/