Bericht

Onderwijsinstelling, ontvlecht applicatielandschap

integratieplatform as a service onderwijsinstelling

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?

Download dan hier onze e-gids.

Yes, Enable Me!

Onderwijsinstellingen willen met hun informatievoorziening zorgen voor een wendbare organisatie. De juiste informatie op elk moment beschikbaar stellen is juist bij onderwijsinstellingen ‘key’. Denk maar eens aan roostering, studievoortgang, digitale leeromgevingen enz. Bedrijfsprocessen moeten snel en eenvoudig kunnen worden gewijzigd en applicaties moeten daar snel op kunnen worden aangepast.

Voor de dagelijkse onderwijsprocessen en bedrijfsvoering is frequent toegang en gebruik van grote aantallen applicaties vereist. Hiertoe worden binnen onderwijsinstellingen regelmatig specifieke koppelingen ontwikkeld. Vaak vindt deze ontwikkeling niet eenduidig of uniform plaats, met als gevolg een keur aan gebruikte systemen, technieken en (technische) gereedschappen. Het applicatie- en integratielandschap in de sector is (vanwege deze vele koppelingen) maar beperkt wendbaar, schaalbaar en wordt daarnaast ook gevoelig voor potentieel onveilige (lees: privacywetgeving, audits etc.) situaties.

Bovendien is de capaciteit (beschikbare tijd, kennis, FTE’s) voor de realisatie, het technisch en functioneel beheer van deze integraties beperkt. Dit leidt tot inhuur van extra of externe medewerkers (kosten, tijdverlies) en een beperkte time-to-market.

Kortom; de randvoorwaarden voor een wendbare onderwijsinstelling, waaronder een adequate basale infrastructuur, het voldoen aan privacywetgeving en toereikende financiële middelen komen in ‘oude’ architecturen onder druk te staan.

Het ontvlechten van het interne applicatielandschap vormt dé oplossing. Door het implementeren van een integratieplatform kunnen onderwijsinstellingen de juiste informatie op elk moment beschikbaar stellen. Met een integratieplatform worden backoffice systemen naadloos geïntegreerd en wordt informatie-uitwisseling tussen front-en backoffice op het vlak van onder andere roostering, studievoortgang én financiën vergroot. Ook kunnen externe cloudsystemen makkelijk geïntegreerd worden. Zélf nieuwe en veilige koppelingen maken –en dan op eenduidige wijze- wordt hiermee een stuk eenvoudiger. En als het Integratieplatform as a Service wordt afgenomen? Dan is het technisch en functioneel beheer van alle integraties ook nog eens in professionele handen.