Bericht

Onderwijs ICT specialist Breens Network gaat samenwerking aan met Enable U

Effective Cross-Functional Work

Onderwijs ICT specialist Breens Network en integratiespecialist Enable U zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Dit hebben beide partijen bekendgemaakt. Samen maken zij het mogelijk om onderwijsinstellingen te ontzorgen door de grote hoeveelheid aan onderwijssystemen, IT-koppelingen en externe integraties (zoals DUO) niet alleen naadloos samen te voegen maar ook veilig toegankelijk te maken via één digitale omgeving en toekomstbestendig te beheren. Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk dat de noodzakelijke interne en externe applicaties en ICT systemen niet alleen veilig en kwalitatief goed zijn, maar bij voorkeur ook samenkomen in één centrale digitale omgeving. Dit gebeurt in de Digitale Campus van Breens Network: een geïntegreerd platform waarmee het aanbieden van persoonlijk en flexibel onderwijs mogelijk wordt. Inmiddels hebben 2
miljoen studenten en honderden docentencorpsen met hun stafafdelingen toegang tot de Digitale Campus.


Geert-Jan van der Snoek, CEO Breens Network: “Bij Breens Network zijn wij gericht op
technologische innovatie van leer- en organisatorische processen. Wij zien – voor ons als ICT-partner
binnen het onderwijsdomein – een belangrijke rol weggelegd voor de sectorvisie op een Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) in combinatie met de trends met betrekking tot meer flexibilisering en een
betere personalisatie met behulp van ICT-oplossingen. Met de samenwerking met Enable U kunnen
wij onderwijsinstellingen op deze onderdelen nog beter ondersteunen, en daarnaast ook extra
zekerheid en continuïteit bieden. Dit kan daarmee vanuit elke onderwijsomgeving.”.


Niels Beckers, CCO/CMO van Enable U: “De behoefte aan moderne systeemintegraties binnen het
onderwijs is de afgelopen tijd sterk toegenomen. Dankzij onze samenwerking kunnen klanten van
Breens Network hun applicatielandschap sneller, veiliger en efficiënter integreren. We zijn hiermee
nog beter in staat om de Digitale Campus voor onderwijsinstellingen optimaal te integreren in het
bestaande én toekomstige applicatielandschap, om daarmee studenten en docenten nog
efficiënter te kunnen laten (samen)werken.”


Naadloze koppelingen
ICT-koppelingen en integraties op de Digitale Campus maken het voor onderwijsinstellingen mogelijk
om veelgebruikte applicaties naadloos met elkaar te verbinden in één digitale omgeving. Denk hierbij
aan systemen op het gebied van roosters, inschrijving (DUO), aanmeldingen, maar ook
leerlingvolgsystemen. Daarnaast komen in de centrale omgeving ook veelgebruikte systemen samen
zoals Leer Management Systemen (LMS), Studenten Informatie Systeem (SIS), Elektronische Leer
Omgevingen (ELO), Customer Relationship Management (CRM) en Microsoft 365 toepassingen. Al deze
geïntegreerde koppelingen moeten nu en in de toekomst goed met elkaar blijven communiceren om
het onderwijs optimaal te faciliteren. Breens Network biedt hiervoor de Digitale Campus aan in
combinatie met de robuuste integratie-oplossingen van Enable U.
Met de samenwerking zijn Breens Network en Enable U beter in staat in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen en innovaties.