Bericht

Nieuwe wet- en regelgeving is altijd lastig.

Erik video

Het heeft een steeds grotere impact voor een overheidsorganisatie wanneer nieuwe wetten en regels doorgevoerd worden. Denk aan ontwikkelingen rond DSO en WOO. Niet alleen processen worden geraakt, maar ook de architectuur, de systemen en natuurlijk de mensen. Voor je het weet moet je de hele keten opnieuw door om alles weer werkend te krijgen. En dit alles is vaak gekoppeld aan een harde deadline.

In onderstaande video leggen we graag uit wat Enable U voor u als overheidsorganisatie kan betekenen.

Accepteer alsjeblieft onze Cookies om de video te bekijken.

Wat maakt het lastig?

Een belangrijke vraag; waarom is het nou zo lastig om een nieuw stuk regelgeving door te voeren?
Dat komt omdat interne functionele processen steeds meer een samenspel zijn van verschillende functionele applicaties, systemen, voorzieningen en databronnen. Daarnaast staat een deel van de toepassingen intern (het deel dat je vaak zelf kunt aanpassen) en een deel extern (waar je doorgaans helemaal niet aan kunt komen).

Wat is dan de oplossing?

De beste manier om nieuwe wet- en regelgeving door te voeren in de keten is om zo min mogelijk wijzigen in de keten aan te brengen – alleen op de plekken waar het echt moet. En daarna moeten alle componenten weer naadloos met elkaar samenwerken.

Een slimme integratievoorziening knoopt de keten letterlijk aan elkaar. Denk daarbij aan functionele applicaties die verbonden worden aan nieuwe databronnen en andere applicaties. De integratievoorziening zorgt voor routering (berichten op de juiste plek afleveren), translatie (zelfde taal spreken) en beveiliging (secure berichtenverkeer). Als je dat goed voor elkaar hebt, dan kan je met een goede integratiestrategie dus snel en flexibel (agile) inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.

Voorlopen op veranderingen

Natuurlijk is het lastig om alle wijzigingen en de impact daarvan op de systemen goed in te schatten. Overheidsinstellingen maken soms deel uit van tientallen ketens. Doordat Enable U actief meedoet in verschillende overlegorganen en zodoende ontwikkelingen al vroegtijdig in de gaten heeft, kunt u aandacht besteden aan uw primaire taken als overheidsorganisatie i.p.v. tijd en energie besteden aan het inschatten van de impact. Daarnaast onderhouden we intensieve contacten met applicatieleveranciers zodat we alles weten over mogelijke aanpassingen in hun functionaliteit en koppelvlakken. Dat is geen primaire taak voor u als overheidsorganisatie en zoiets leg je het liefst bij de (integratie)specialist neer.