Bericht

Niels Beckers aangesteld als CCO bij Enable U

Niels Becker CCO

Niels Beckers (Maastricht, 1974) is per 16 augustus aangesteld als Chief Commercial Officer (CCO) bij integratiespecialist Enable U. De aanstelling van Niels sluit aan bij de ambitie van Enable U om de eigen groei te versnellen.

Beckers brengt meer dan twintig jaar aan ervaring in de IT branche mee. Bij Broadcom (voorheen CA Technologies), bekleedde hij diverse commerciële functies, waaronder die van Sales Manager en Country Manager. De laatste jaren was hij verantwoordelijk voor de gehele API Management Business Unit in de Nordics, Benelux, UK en Ierland. Zowel het portfolio als de werkwijze van Enable U zijn bekend terrein voor Beckers.

Niels Beckers: “Enable U heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de marktleiders op het gebied van applicatie integratie in Nederland. De reden hiervan is een combinatie van de vooruitstrevende visie en portfolio van het bedrijf, alsmede de drive en het commitment van de werknemers om dit tot een succes te maken. Door de continue digitalisering blijft de behoefte in de markt alleen maar toenemen om op een veilige manier effectief gegevens en informatie uit te wisselen. Dit betekent dat Enable U uitermate goed is gepositioneerd om haar rol te versterken en het marktaandeel te blijven vergroten in de groeiende markt. Ik kijk er naar uit om hier aan mee te werken en de gestelde ambities te realiseren.

Kees Neven, Managing Partner en Co-Founder van Enable U: “Met Niels aan boord verstevigen we onze positie binnen de IT sector met een bak aan kennis, kunde en commerciële inzet. We hebben de juiste persoon gevonden om onze organisatie én ons sales team verder te professionaliseren. Er ligt al een stevige basis voor een goede samenwerking door de ervaring van Niels binnen zowel ons segment, als met onze partners en de verschillende stakeholders. Dit gaan we vol vertrouwen samen uitbouwen in een intensieve samenwerking.

Niels Beckers (Maastricht, 1974) has been appointed Chief Commercial Officer (CCO) from the 16th of  August at integration specialist Enable U. The appointment of Niels is in line with Enable U’s ambition to accelerate its own growth.

Beckers has more than twenty years of experience in the IT industry. At Broadcom (formerly CA Technologies), he held various commercial positions, including Sales Manager and Country Manager. In recent years he was responsible for the entire API Management Business Unit in the Nordics, Benelux, UK and Ireland. Both the portfolio and the working method of Enable U are familiar territory for Beckers.

Niels Beckers: “Over the last decade, Enable has developed itself into the market leader in application integration in the Netherlands, due to the combination of a progressive vision and portfolio, and the drive and commitment of its employees. Continuous digitization continues to increase the need in the market to securely exchange data and information securely, meaning that Enable U is extremely well positioned to strengthen its role and to continue to increase market share in this growing market, and I look forward to cooperating and achieving the set ambitions.

Kees Neven, Managing Partner and Co-Founder of Enable U: “With Niels on board, we are strengthening our position within the IT sector with lots of knowledge, expertise and commercial commitment. We have found the right person to further professionalize our organization and our sales team. There is already a solid foundation through the experience of Niels within our segment, as well as with our partners and the various stakeholders. We will confidently expand this together in an intensive collaboration.