Bericht

Monitor de startfase van eerstejaars studenten.

Monitor de startfase van eerstejaars studenten

Voor veel onderwijsorganisaties staat het al hoog op de agenda; onboardingprogramma’s voor nieuwe studenten. Goede onboarding draagt bij aan de wens van onderwijsorganisaties om studenten aan te trekken. En hen na het doorlopen van het volledige curriculum succesvol af te leveren aan de maatschappij. Ook draagt soepele onboarding van studenten bij aan het leerproces en de prestaties van de student. 

Met een volwaardig onboardingproces is de nieuwe student snel productief en voelt zich meer verbonden met zijn/haar studie en het opleidingsinstituut. Dit bevordert het leerklimaat. Het goed aan boord laten komen, én vervolgens door juiste informatie-uitwisseling en monitoring van de student bijdragen aan de leerprestaties is dus ‘key’ voor iedere onderwijsinstelling.

Integratie
Dit proces is tweerichtingverkeer, en de bijbehorende informatiestromen moeten zowel intern als naar externe voorzieningen (zoals bijvoorbeeld apps, ketenpartners) op een veilige, beheerste manier worden ontsloten, en geïntegreerd worden in het applicatielandschap van de onderwijsinstelling.

Voor onderwijsinstellingen betekent dit vaak een toename in de hoeveelheid en complexiteit van integraties. De beschikbare tijd en kennis voor realisatie van deze integraties is beperkt.  Hierdoor onstaat druk op zowel de beheerbaarheid als de kosten. Onderwijsinstellingen zijn immers geen technology-businesses.

Met het implementeren van een Integratieplatform as a Service kunnen onderwijsinstellingen de juiste informatie op elk moment beschikbaar stellen. Backoffice systemen worden naadloos geïntegreerd en informatie-uitwisseling tussen front- en backoffice op het vlak van roostering, en studievoortgang worden verbeterd. De druk op beheerbaarheid wordt weggenomen en kosten verminderd.

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?

Dit lichten wij toe in deze e-gids.