Bericht

Missie: een slimme(re) start

Zendd wil het leven van iedereen die producten en diensten van de (lokale) overheid gebruikt eenvoudiger maken. Eén van de belangrijkste initiatieven hierbij is om de kwaliteit van aanvragen verbeteren.

Dit betekent dat het proces voor de aanvrager eenvoudiger wordt, de kwaliteit en volledigheid van de aanvraag verbeterd en de ambtelijke organisatie dus minder tijd nodig heeft om de aanvraag af te handelen. De specialisten van Zendd nemen hiervoor het huidige aanvraagproces opnieuw onder loep en verbeteren dit waar mogelijk. Een slimme start is het halve werk!

Architectuur

Leidend bij dit initiatief zijn de architectuurprincipes van Common Ground, de hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening zoals geformuleerd door de VNG.

Binnenkort kunnen inwoners zelf, op een eenvoudige manier, de bewijslast voor een product of dienst (bijvoorbeeld de wijziging van adresgegevens bij een verhuizing) doorgeven.  Omdat de aanvraag benaderd wordt als een proces, worden de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of dienst, meteen gecontroleerd en, waar mogelijk, direct bij de bron opgehaald. Zo wordt de kwaliteit van de aanvraag beter, is de privacy gewaarborgd, en hoeft de behandelaar bij de gemeente veel minder zaken te controleren.

Pilot

De pilot waar Zendd in samenwerking met gemeenten en de leveranciers Sdu, VHIC, Cafienne en Enable U aan werkt, heeft betrekking heeft op de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en wordt conform de richtijnen van de SDG (Single Digital Gateway) uitgevoerd. Heeft uw gemeente interesse in deelname aan de pilot? Dan kunt u zich nog tot 30 maart aanmelden, door een mail te sturen naar narwan.ramsodit@enable-u.com of coen@zendd.nl