Bericht

Managed Integrations als versneller voor uw cloud-strategie

Managed Integrations als versneller voor uw cloud-strategie

Dinsdag 20 april j.l. organiseerden wij het digital event De kortste route naar een flexibele IT-architectuur om toe te lichten dat integratie-uitdagingen geen belemmeringen hoeven te zijn voor het realiseren van de ambities van uw organisatie.

Frank Arts (CEO Enable U) lichtte in een interview toe hoe de huidige situatie met COVID19 de burger en daardoor ook de overheid dwingt om steeds digitaler te werken. Deze beweging was natuurlijk al langer herkenbaar, maar is door de pandemie in een stroomversnelling terecht gekomen. Het is nu nog belangrijker om informatie snel, accuraat en veilig met ketenpartijen uit te wisselen. Maar dat is lastig, blijkt in de praktijk.

Overheden hebben het immers al druk en voor extra focus op de governance van integraties tussen systemen is gewoonweg geen capaciteit beschikbaar. Ook is het lastig om technische regie te houden op een groeiend aantal complexe koppelingen tussen on-premises en cloud-applicaties. Maar daar helpt Enable U.
Frank Arts:

“Door de kennis van vrijwel het gehele applicatielandschap van de lokale en centrale overheden, kan Enable U een ontzorgingmodel aanbieden waarbij de beheertaken rond een integratieomgeving worden overgenomen of waarbij koppelingen, ‘kant-en-klaar’, als een dienst worden aangeboden. Connections-as-a-Service, noemen we dat.”
De kortste route naar een flexibele IT architectuur

Jascha Gregorowitsch (CTO Enable U) duikt vervolgens dieper in Managed Integrations en geeft een techisch kijkje in de keuken.
Jascha Gregorowitsch:

“Als klantorganisatie kunt u zich volledig richten op het functionele gebruik van de koppelingen en Enable U zorgt er voor dat deze beschikbaar zijn. De klant heeft alleen een regietaak en kan daarbij gebruik maken van een online dashboard waarin de actuele status van de koppelingen wordt weergegeven. Het platform is reeds beschikbaar en wordt al door meerdere organisaties gebruikt. Ook de lijst met standaard beschikbare koppelingen (zoals met de Landelijke Voorzieningen, DigID, eHerkenning, Pink, Centric, enz.) groeit steeds sneller. Hierdoor kunnen klanten snel geholpen worden.”

De kortste route naar een flexibele IT architectuur

Dit alles gebeurt uiteraard onder de strengste veiligheidseisen die door de overheid en door Enable U zelf worden opgelegd. Alle voorzieningen draaien vanuit Nederlandse datacenters en het geheel is ISO27001 gecertificeerd.


Klanten aan het woord

Provincie Fryslân en gemeente Hollands Kroon lichtten tijdens het digital event toe hoe dit in praktijk voor hen uitpakt. Beide organisaties hebben een cloud-strategie uitgewerkt, waarin de overgang van on-premises naar een cloud- of hybride-omgeving voor de nodige uitdagingen zorgt. Door zich te kunnen richten op de functionele werking van de benodigde integraties, houden ze meer tijd over om de cloud-strategie een invulling te kunnen en daardoor versneld door te kunnen voeren.

Tony Johnson (Provincie Fryslân) geeft aan dat iedere vernieuwing bij de Provincie SaaS moet zijn. Dat geeft integratie-uitdagingen en doordat ze nu zaken in de cloud zetten komen ze in een hybride situatie terecht. Daar zochten ze een goede oplossing voor en vonden die bij Managed Integrations van Enable U.

Sergei Rik (Gemeente Hollands Kroon) benadrukt dat het team bij de gemeente relatief klein is, maar de ambities groot; de gemeente wil tot de meeste innovatieve gemeenten van Nederland behoren. Sergei geeft aan dat ze dat daarom niet alleen kunnen – daar zijn strategische partners voor nodig. Enable U is er daar één van en helpt de gemeente volledig met het ontwikkelen, implementeren en beheren van de benodigde koppelingen.


Managed Integrations beantwoordt hiermee direct aan de actuele vraag vanuit de overheidsmarkt. Of het nou gaat om één of meerdere koppelingen, Enable U heeft de meeste al eerder ontwikkeld en daarmee standaard beschikbaar vanuit haar platform. En de koppelingen die er onverhoopt nog niet zijn (generiek of specifiek), worden in nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkeld en vervolgens ook beschikbaar gesteld.

Wilt u meer weten over Managed Integrations?
Neem dan direct met mij op via mail: Erik.vanHilten@Enable-U.com,
of bel +31 (0) 6 51 800 893

U kunt hier de factsheet downloaden.

Factsheet Managed Integrations