Betekent versimpeling van IT ook verbetering in de structuur van integraties?

Low / No-code: Nieuwe IT silo of….

Low / No-code: Nieuwe IT silo of….

Onlangs werd tijdens door een spreker op een overheidsconferentie, de volgende opmerking gemaakt; “Een nieuwe IT oplossing bouwen kan heel snel, als je maar niks met legacy applicaties hoeft te doen”.

In dit geval werd een systeem bedoeld dat 7 jaar geleden geïmplementeerd is, en welke het hart vormt van de organisatie. Over de definitie legacy valt onder professionals in de IT onderling dus nog te twisten. Feit blijft wel dat, ook al worden er vele nieuwe applicaties ontwikkeld, er vaak nog behoefte is om met bestaande (legacy) systemen te communiceren. Of deze nu 5, 10 of 15 jaar geleden is ontwikkeld.

Een nieuwe trend in de IT wereld is dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op medewerkers die weinig -tot geen programmeerkennis bezitten (zogeheten ‘citizen developers’), om met behulp van Low-code / No-code tools snel een oplossing te kunnen bouwen. Natuurlijk zijn er regelmatig gegevens nodig uit bestaande (legacy) systemen, simpelweg omdat de nieuwe applicatie niet zonder kan. In sommige gevallen kunnen deze gegevens door de low-code oplossingen zelf gelezen of gemuteerd worden maar vaak zal er een beroep gedaan moeten worden op IT specialisten om te zorgen voor een simpele integratie. Dit kost natuurlijk tijd en geld.

Welke integratie staat waar?

Hierdoor ontstaat het gevaar dat er links -en rechts integraties gemaakt worden met bestaande, en nieuwe systemen, en dat deze integraties op verschillende plaatsen worden bewaard. De ene keer in de Low-code oplossing, de andere keer in een iPaaS oplossing, en soms op een plaats waar je deze helemaal niet verwacht. Voor veel IT Managers is dit een nachtmerrie. Welke integraties doen iets met privacy gevoelige data?, Welke muteren vertrouwelijke bedrijfsgegevens? Zijn ze allemaal op de juiste manier beveiligd en welke integraties moeten aangepast worden als er ergens in een applicatie iets veranderd?

Juist omdat er steeds meer Low-code / No-code oplossingen door “de business”  aangeschaft worden (volgens Forrester wordt > 50% door de business aangeschaft in 2025) neemt het risico van silo’s alleen nog maar verder toe. Als we de kosten en betrouwbaarheid van IT onder controle willen houden is dit niet wenselijk.

Standaardiseren en makkelijk implementeren

Een citizen developer wil snel resultaat zien en het vinden van de juiste integratie mag daarom niet te veel tijd kosten. Door integraties met de belangrijkste legacy applicaties al op voorhand te (laten) bouwen wordt niet alleen veel tijd bespaard, maar krijgt men ook de zekerheid dat er met kwalitatief hoogstaande, veilige en robuuste integraties gewerkt wordt.

Door deze integraties vervolgens af te nemen als een service (Connections as a Service of CaaS) worden ook belangrijke zaken als beschikbaarheid en service-levels gegarandeerd. Door alle integraties op deze manier af te nemen is het voor iedereen altijd duidelijk waar bijvoorbeeld een auditor naar toe moet voor informatie over de gegevens, gebruikers en applicaties waar digitale integraties allemaal raakvlakken hebben. Geen silo’s, maar wel heldere communicatie, duidelijkheid over eigenaarschap en een veilige integratie. En dat tegen lage kosten door veel minder administratieve complexiteit.

Naarmate het vooraf bouwen van integraties met legacy systemen vordert en nieuwe gewenste integraties snel gebouwd worden gaat de wachttijden drastisch omlaag, zodat citizen developers én software ontwikkelaars zich kunnen concentreren op functionaliteit in plaats van de techniek van complexe integraties.