Kennisdocument

NLX in klare taal

Er is veel geschreven en gezegd over zowel Common Ground als NLX.
Onduidelijkheden over voornamelijk NLX hebben het vertrouwen in Common Ground van veel spelers aan het wankelen gebracht.

Het besluit van de VNG om Gartner als onafhankelijke externe partij te laten toetsen welke stappen er (nog) gezet moeten worden heeft geresulteerd in een rapport dat veel meer duidelijkheid verschaft.

downloaden