Bericht

Intelligent Integreren; AI to the rescue?

AI robot

Complexiteit is al jaren de norm voor IT. Zelfs organisaties die 7 jaar geleden gestart zijn hebben vandaag al te kampen met legacy systemen, systemen die niet op elkaar aansluiten, data die op meer dan één plek opgeslagen worden en daardoor uitdagingen op het gebied van privacy en security.

Het mag geen verassing zijn dat veel van deze problemen ontstaan zijn door verkeerde beslissingen, overmacht, leveranciers die hun eigen proprietary-standaarden handhaven en hier en daar zelfs een beetje naïviteit. Het vertrouwen van techneuten in technologie is namelijk nogal groot.

En dus gaan we de complexiteit en de hoge kosten, die het onvermijdelijk gevolg zijn van deze complexiteit, te lijf met nog meer technische oplossingen. De laatste jaren nemen integratieoplossingen een enorme vlucht en de technologie erachter is indrukwekkend. De keuze uit integratieoplossingen en platformen, al dan niet in de cloud, is enorm en de mogelijkheden worden alleen begrensd door de fantasie en het creatieve brein van het team dat met deze integratie-oplossingen werkt.

Omdat de IT afdeling vaak niet snel genoeg kan leveren wat de business vraagt wordt vaak geprobeerd met no-code en/of low-code oplossingen snel aan de vraag voor nieuwe applicaties te voldoen. Maar ook deze hulpmiddelen zullen gegevens van externe applicaties of databases nodig hebben en dus wordt ook hier een beroep gedaan op de integratieoplossingen. Soms is integreren een kwestie van de juiste API aanroepen en het resultaat verwerken in het ontvangende programma; “bestaat de klant met dit klantnummer al, en zo ja, geef de naam van de klant en het kortingspercentage terug”. Maar soms is integreren een buitengewoon complexe verzameling van acties en activiteiten. Vooral in het laatste geval kan het lang duren voordat de goedgekeurde integratie beschikbaar is voor gebruik door ontwikkelaars of “citizen developers” die met low-code oplossingen werken.

Door meer en meer intelligentie in integratie hulpmiddelen te stoppen en gebruik te maken van AI (Artificial Intelligence) wordt getracht om het proces van het verkrijgen van de juiste data sneller en foutlozer te laten verlopen. Met behulp van, vaak eenvoudig te begrijpen, flow-diagrammen zoekt de integratieoplossing bijvoorbeeld zelf het juiste communicatie protocol als er een kolom uit een database gelezen moet worden. Of levert het juiste “transform” template als er van JSON output een CSV bestand gemaakt moet worden. AI helpt de expert om snel een koppeling tot stand te brengen en leert steeds meer bij van de handelingen van de expert. Maar AI helpt ook anderen die misschien niet dezelfde uitgebreide kennis van de data hebben heel snel om de verkeerde gegevens bij elkaar te sprokkelen. Aangezien AI geen verschil ziet tussen deze twee verschillende gebruikers is de kans groot dat AI leert van de verkeerde gebruikers. En dat moeten we niet willen. Het trainen van AI is dan ook een taak van experts. Altijd!!

Daarom is het zaak om vroeg te starten met AI. Zodat de specialisten zich rustig kunnen buigen over de functionaliteit, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van AI. En dan vooral om, als de AI module de gebruiker twee keuzes laat maken, deze keuzes gemaakt worden door een specialist, zodat het product de juiste zaken ‘leert’.

Integreren is complex en heeft een enorme impact op alle componenten die door integratiesoftware geraakt worden, en een goed begin is het halve werk. Dus begin liever te vroeg en met de juiste mensen, dan te laat met de overspannen verwachting dat Artificial Intelligence de ellende wel voor ons zal oplossen.