Bericht

Integreren. Maar hoe?

Integreren. Maar hoe?

Als afgelopen jaar ons iets heeft geleerd dan is het dat we ons sneller kunnen aanpassen dan we ooit voor mogelijk hielden. Hoe houden we dit momentum niet alleen vast, maar hoe kunnen we het gebruiken om de integratie strategie door te voeren die we als organisaties zo hard nodig hebben om een Composable Business te worden?

2020 heeft ons geleerd dat er veel meer vanuit een thuiswerkplek kan dan we ooit voor mogelijk hielden. Met een veilige en snelle VPN verbinding, een strikte security policy en goede afspraken over on-line meetings is de productiviteit van veel thuiswerkende IT’ers zelfs hoger dan normaal. Bij veel IT managers roept dit inmiddels de vraag op of we deze flexibiliteit niet ook op andere manieren kunnen benutten. Als deze ‘verandering’ zo eenvoudig ging, waarom dan niet een nieuwe optimalisatieslag waarmee we als IT afdeling, en dus als organisatie, nog flexibeler en daadkrachtiger worden?

In de laatste jaren hebben veel organisaties er voor gekozen om IT zaken “buiten de deur” te laten hosten door professionele partijen. Dit heeft inmiddels zo veel verschillende vormen aangenomen (hosting partners, cloud diensten als AWS en Microsoft, applicatiespecifieke diensten (Oracle) etc.) dat we alleen nog maar spreken van hybride IT omgevingen. Dit heeft veel voordelen gebracht, maar ook een aantal nadelen.

In iedere omgeving zijn er API’s beschikbaar die gebruikt worden voor de uitwisseling van data, het koppelen van applicaties over diverse platformen heen en om gegevens uit te wisselen met externe “relaties” zoals (keten)partners, klanten en overheden.

Deze koppelingen moeten allemaal worden gedocumenteerd, beveiligd en beschikbaar gesteld worden aan alle ontwikkel teams. Daarnaast is er de nodige governance die er voor zorgt dat we zeker weten dat iedereen met de juiste versie van een koppeling werkt en dat we de auditors met zelfverzekerdheid te woord kunnen staan.

Voor veel organisaties dreigt dit een complexe en tijdrovende bezigheid te worden. Zeker nu Gartner 2021 als het jaar van de “Composable Enterprise” heeft uitgeroepen zullen veel CIO’s inmiddels aan een integratie strategie werken. Lokale overheden zullen nog beter moeten integreren met de centrale overheid, overheidsinstanties zullen onderling ketens moeten bouwen om het voor burgers eenvoudiger te maken en bijvoorbeeld verzekeraars zullen koppelingen moeten maken met allerlei gezondheidsorganisaties.

Bij het invullen van een integratie strategie zullen er een aantal belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Er moeten helderheid komen over het gebruik van API’s en andere integratiemethoden en over de manier waarop we integratietechnologie in gaan zetten om de bedrijfsvoering flexibeler en daadkrachtiger te maken.

Daarnaast zullen we ook moeten beslissen of we dit allemaal zelf willen doen. Het implementeren van Integratieplatform kost veel tijd, moeite en dus geld. Het zelf bouwen van complexe API’s, de documentatie, de security en de vereiste governance zijn expertises die nu ongetwijfeld her en der in uw organisatie aanwezig is, maar dit is niet voldoende voor een volwassen strategie.

De volgende 3 stappen kunnen helpen om te beslissen hoe een door uw IT staf gedefinieerde integratie strategie verder kan worden ingevuld:

Integraties ‘van de plank’

De meest voor de hand liggende beslissing is natuurlijk om een bestaande, werkende en veilige koppeling “as a Service” af te nemen. Deze betrekkelijk nieuwe vorm (Connections as a Service) van het gebruik van digitale koppelingen is aantrekkelijk omdat u wel de lusten heeft, maar weinig lasten (personeel, beveiliging, versiebeheer etc.).

Het is daarom verstanding om, zeker als u koppelingen zoekt met bijvoorbeeld overheidsdiensten of voor zaken als eFacturering en Digitale handtekeningen, eerst even bij een professionele integratiepartner te informeren. Ook als u een beperkt aantal specifieke koppelingen nodig heeft zou een integratiepartner deze kunnen bouwen én hosten.

Bedenk hierbij dat bedrijven die gespecialiseerd zijn in het  integreren van systemen en applicaties al duizenden koppelingen gebouwd hebben en het dus vaak een kwestie van een paar kleine aanpassingen is om de juiste koppelingen voor u te realiseren.

Integratie Platform as a Service

Ook het hosten van een integratie platform (iPaaS) kan heel goed door een externe partij met expertise op dit gebied gedaan worden. Ook daar heeft u dan niet langer de lasten van het onderhouden en upgraden van de verschillende componenten, de interne SLA’s, de security en andere zaken.

U maakt gebruik van de expertise van een integratie expert en de hulpmiddelen die zij als geen ander kennen. Uw staf gebruikt vervolgens deze middelen om de koppelingen te bouwen die u nodig heeft. Niet alleen met “moderne” methodes zoals RestAPI’s, maar ook met oudere protocollen als SOAP en WEBServices en technieken die het mogelijk maken om (oude) legacy applicaties te koppelen met de nieuwste SaaS oplossingen. Wel de lusten, maar ook hier weinig lasten.

API Marketplace

Als u al langer met API’s werkt weet u als geen ander dat de administratie, de documentatie, de testfaciliteiten en ook het beheer complex kan worden. Zeker als het een grote organisatie betreft spreken we al snel over honderden API’s en tientallen ontwikkelteams die API’s bouwen en gebruiken.

Om dit alles in goede banen te leiden is naast een centrale API store ook veel discipline nodig. API Marketplaces zijn al langere tijd dé oplossing voor verzamelingen van honderden ontwikkelaars verspreid over de hele wereld die hun API’s aanbieden aan derden, al dan niet tegen vergoeding.

Deze zelfde functionaliteit is nu ook voor bedrijven en organisaties beschikbaar. Als hosted oplossing specifiek voor uw organisatie, of in een afgeschermd gedeelte van een publieke marketplace. Het is zelfs mogelijk om een private marketplace op uw eigen systemen te implementeren en op die manier gebruik te maken van alle faciliteiten en voordelen zoals professionele API ontwikkelaars over de hele wereld al jaren doen.

Peace of mind

Van CIO tot ontwikkelaar, van architect tot business user, allemaal hebben we gezien dat het ‘onverwachtte’ ons de nodige hoofdbrekens heeft gekost. Als iedereen in uw organisatie zich alleen maar druk hoeft te maken over de zaken die met uw bedrijf te maken hebben, en u kunt het bouwen, beheren en/of hosten van integraties overlaten aan specialisten dan geeft dat rust. En dat kan wel eens het verschil maken tussen succes en vruchteloos doorploeteren.

De volgende stap

Analisten voorspellen dat het gebruik van API’s en andere digitale koppelingen in de komende jaren een enorme vlucht gaat nemen. Hierdoor zal niet alleen de complexiteit van het beheer enorm toenemen, koppelingen zijn ook potentiele doelwitten voor IT criminelen omdat het uitschakelen van een API of koppeling een complete keten van IT processen kan stilleggen.

Security en governance zijn daarom uitermate belangrijke onderwerpen. Natuurlijk zullen organisaties met honderden ontwikkelaars en grote budgetten een andere keuze maken dan organisaties die het met iets minder moeten doen.

Daarom is het belangrijk dat u de keuze maakt die het best bij u past. Wilt u meer weten over het verschil tussen een iPaaS opgeving, API Management en het afnemen van Connections as a Service, download dan ons vergelijkingsdocument CaaS vs iPaaS.