Bericht

Integratie Strategie is de basis van een IT Strategie

Simpele API's

De meeste organisaties zijn niet in de omstandigheid dat ze zomaar een nieuwe IT strategie kunnen ontwikkelen. Een snelle evolutie van de bestaande architectuur is vaak al ambitieus genoeg. Dus wanneer er, bijvoorbeeld na het uitbreken van een pandemie, snel geschakeld moet worden kan het IT management niet altijd een hartgrondig “Ja!!” laten horen. Dit moet anders, en het kan ook anders.

IT als enabler van uw organisatie

IT moet de “enabler” zijn die uw organisatie helpt om snel beslissingen te nemen en waarmee snel nieuwe initiatieven ontwikkeld en uitgerold kunnen worden. Een integratie strategie, waar goed is nagedacht over de manier waarop gegevens uit verschillende omgevingen en applicaties eenduidig, snel en veilig te benaderen zijn, kan het verschil maken.

Hybride

De meeste organisaties hebben inmiddels een hybride IT architectuur. Nieuwe applicaties worden vanuit de cloud gehaald terwijl de oudere applicaties nog on-premise draaien. De belangrijke uitwisseling van gegevens binnen deze hybride structuur wordt nog te vaak gezien als een probleem dat pas aangepakt wordt als het zich voordoet. Als er een nieuwe applicatie gebouwd moet worden met informatie uit verschillende systemen dan wordt vaak een beroep gedaan op een “one off” oplossing. De zoveelste point-to-point integratie die er in de nabije toekomst voor zorgt dat het de IT architectuur inflexibeler en dus duurder en inefficiënter maakt.

Er wordt vaak gedacht dat, als er voldoende nieuwe systemen in de cloud worden aangeschaft die de RestAPI standaard ondersteunen, het integratieprobleem tot het verleden gaat behoren. Legacy applicaties verdwijnen alleen niet zo snel als vaak wordt gedacht. En het integreren van de verschillende SaaS applicaties met behulp van API’s is niet de verantwoordelijkheid van de leveranciers van deze applicaties. Een integratie strategie gaat niet over de keuze voor een API standaard, maar over een betrouwbare, veilige en voor iedereen duidelijke strategie over hoe gegevens, uit welke applicatie dan ook, opgevraagd en aangepast kunnen worden.

Integratie Strategie

Daar is niet alleen een team met integratie experts voor nodig die in staat is om de barrières tussen platformen, applicaties en systemen te omzeilen of zelfs af te breken. Ook de keuze voor het platform waar deze integraties gebouwd, beheerd en beveiligd worden speelt een grote rol. On-premise in eigen beheer, Managed Service of “as a Service” waarbij u alles aan een specialist over laat. Het kan allemaal.

Als u wilt dat er echt werk gemaakt wordt van een IT architectuur die flexibel genoeg is om uw organisatie snel te ondersteunen op de momenten dat het echt nodig is, dan ontkomt u er niet aan om eerst uw integratiestrategie op orde te krijgen.

Enable U tijdens de API Summit

Tijdens de API Summit van 10 juni t/m 9 juli verzorgt Enable U een Digitale Round Table en een interview. Het interview met Niels Beckers is on demand te bekijken. De mix van legacy- en SaaS software, on-premise & cloud en interne- en externe data en wat voor impact het heeft op de integratie komen ruim aan bod. De digitale Round Table met Frank Arts vindt plaats op donderdag 17 juni van 16.00 – 17.30 uur. Hij bespreekt de visie van Enable U hoe API’s bijdragen aan de flexibilisering van uw IT architectuur. En waarom simpele API’s een ingewikkelde noodzaak zijn.

Wilt u de API Summit en de sessies van Frank Arts en Niels Beckers digitaal bijwonen? Dan kunt u zich hier aanmelden.