Bericht

Innovaties componeren met bestaande samples

Foto Artikel Dutch Visual

Veel klantbediening is verre van ideaal en gefragmenteerd. En nog veel te vaak ontbreken de gegevens die iemand nodig heeft om zijn werk goed (beter) te doen. Innovaties om dat op te lossen worden een stuk gemakkelijker als je vrijelijk kunt beschikken over alle data en functies die al ergens in een applicatie aanwezig zijn.

Daar komt het werk van Enable U goed van pas: zij zorgen ervoor dat de juiste informatie op de correcte tijd en plaats beschikbaar komt vanuit welke applicatie dan ook. En ook nog veilig en met inachtneming van privacy.

Lees het hele artikel van Teus Molenaar op Dutch-it-channel