Bericht

ICT in Nederland: Bewust Onbekwaam?

ICT Gloeilamp

Geen organisatie is hetzelfde maar bijna alle ICT afdelingen hebben te maken met dezelfde uitdagingen.

Alleen door de oplossingen van deze problemen dichtbij te zoeken kun je aanpakken en oplossen. Bewust Onbekwaam klinkt kwetsbaar, maar weten dat je ergens niet goed in bent blijkt steeds vaker de sleutel te zijn voor een succesvolle pragmatische aanpak om ICT problemen op te lossen.

Iedere organisatie is anders, maar op het gebied van ICT lijken de problemen vaak hetzelfde zijn. Tijdens een serie van ronde-tafel gesprekken, die we de afgelopen tijd met verschillende organisaties hadden, passeren onderwerpen als legacy applicaties en data, personeelstekorten, cyber criminaliteit, wetswijzigingen en zelfs klimaat- en vluchtelingen politiek zonder uitzondering de revue.

Zelfs in deze roerige periode wordt bij de overheid en het bedrijfsleven het ene na het andere initiatief gelanceerd: veranderende wetgeving, nieuwe security dreigingen, digitale transformatie en andere initiatieven vergen het uiterste van staf, middelen en architectuur. De meeste IT’ers houden van wel van een uitdaging maar op dit moment is de werkdruk te hoog en het ontbreekt aan tijd en geld om de benodigde kennis te vergaren en up-to-date te houden.

Veel van de huidige ICT problemen zijn ontstaan omdat de ICT afdeling lang Onbewust Onbekwaam was. Hierdoor werden er, uit onwetendheid of arrogantie, beslissingen genomen die niet gedragen werden door de organisatie. Door er altijd maar van uit te gaan dat er voldoende budget en technische kennis is en dat er draagvlak is bij het management en de gebruikers is het niet verassend dat zelfs ICT projecten van middelmatige complexiteit vaak falen. Kortom, een ICT afdeling die Onbewust Onbekwaam is zal zelden succesvolle ICT projecten opleveren.

Bewust Onbekwaam

Tijdens onze round-table gesprekken merkten we dat dat steeds meer ICT Managers en hun staf zich realiseren waar hun kerncompetenties liggen en dus ook waar deze NIET liggen. Personeelstekorten, de constante dreiging van cybercriminaliteit en de druk om steeds sneller en efficiënter te werken heeft gezorgd voor meer waardering voor branchespecifieke domeinkennis. Dat is de kennis waarmee een organisatie het verschil kan maken. Door anderen, met veel meer kennis en ervaring, zich te laten focussen op het beheer van de ICT Infrastructuur, de helpdesk, monitoring van security incidenten en het integreren van applicaties en systemen worden de eigen specialisten en middelen vrijgemaakt voor IT initiatieven die specifiek zijn voor uw organisatie.

Het is vaak moeilijk voor IT leiders om toe te geven dat zij, als afdeling, Bewust Onbekwaam zijn terwijl dit juist een teken van kracht is. Als derden bepaalde IT taken beter en efficiënter kunnen uitvoeren dan de eigen staf, dan is het ook meteen duidelijk waar de eigen staf zich (nog) beter op kan focussen. Als u zich bijvoorbeeld realiseert dat meer dan 90% van de organisaties vorig jaar te maken had met API Security incidenten (https://nonamesecurity.com/api-security-trends-report), dan laat u het beheer van uw API’s toch liever over aan specialisten?

Bewust Onbekwaam is de staat waarin de beste beslissingen genomen worden. Als je weet wat zelf niet wilt / kunt weet je ook precies wat anderen voor je kunnen betekenen. Dus als u nu al weet dat de hoeveelheid API’s en andere integraties binnen uw organisatie in de komende jaren zal exploderen, dan laat u de techniek die daarbij hoort toch liever aan anderen over?