Bericht

ICT & Onderwijs; alles in combinatie.

Onderwijs Roundtable

Tijdens de interactieve ronde-tafel sessie die wij organiseerden met ICT Onderwijs beslissers op 25 maart, werd duidelijk dat ook binnen de onderwijssector IT nooit “af” is. Naast uitdagingen als flexibilisering, de complexe mix van omgevingen en applicaties, de afhankelijkheid van data van de overheid en overige instanties drukken vooral ook de hoge verwachtingen van studenten en bestuurders zwaar op de agenda.

Meer SaaS/Cloud, meer IT staf, meer budget of harder werken lijken allen -ook in combinatie- niet toereikend, simpelweg omdat daar de echte problemen niet mee worden opgelost.

De meeste nieuwe initiatieven zijn niet zo ingewikkeld. Een nieuw idee (single log-in voor studenten) heeft niets anders nodig dan een app waarmee de login gefaciliteerd wordt.

Dat in combinatie met een Active Directory die toestemming geeft (of niet), een paar synchronisatie stappen met cloud applicaties en een aantal integraties die de gebruiker ook nog eens automatisch aanloggen in een aantal oudere (legacy) systemen. Geregeld, toch?

Nee, toch niet. We weten dat de implementatie van een nieuwe IT oplossing automatisch betekent dat er connecties met bestaande, interne en/of externe, bronnen gemaakt moeten worden. Er zijn er ongetwijfeld al tientallen in gebruik, variërend van complexe RestAPI’s tot het uitwisselen van gegevens met im- en export utilities.

Afgezien van het feit dat niemand een compleet overzicht heeft van álle koppelingen en integraties, ontstaan er afhankelijkheden van de versies van software-producten die veel risico’s met zich meebrengen.

Maar hoe benadruk je het belang van een integratie strategie aan de degenen die over de budgetten beslissen? Een belangrijk argument hiertoe is “flexibilisering”. Niet alleen het onderwijs zal flexibeler worden in de komende jaren omdat er oplossingen bedacht moeten worden voor ‘life-long-learning”, korte studies om universitair geschoolde medewerkers om / bij te scholen, meer specialisatie en heel veel andere ontwikkelingen. Niet alleen de administratieve processen moeten flexibeler worden, de manier waarop we IT inrichten moet deze flexibiliteit daadwerkelijk ondersteunen.

Er zijn veel bestaande applicaties op-premise of in de cloud en die zullen niet snel verdwijnen. Er zullen nieuwe applicaties bijkomen en ook dat is een gegeven. De problematiek van het uitwisselen van informatie tussen applicaties is ook van alle tijden.

Maar dit is een probleem dat we op kunnen lossen en dan wordt het meteen veel eenvoudiger om snel nieuwe initiatieven met ondersteuning van ICT uit te rollen. En dus zullen we integratie en het koppelen van systemen op een professionelere manier moeten aanpakken. Dat kunt u zelf, daar kunt u specialisten bij halen, en dat kunt u zelfs door een koppeling gewoon te bestellen en deze “as a Service” af te nemen. Zodat u zich kunt concentreren op de combinatie van oplossingen die dagelijks van ú gevraagd worden.

Meer weten?

In onze eGids beschrijven wij de stappen om informatievoorziening voor studenten en medewerkers maximaal te faciliteren.