Bericht

GGK Uitbreiding iPBG en iEB berichtenstroom

GGK Uitbreiding iPBG en iEB berichtenstroom

Vanwege de veranderende wetgeving rondom de Eigen Bijdrage en de Persoonsgebonden Budgetten wordt het vanaf 2020 mogelijk om via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) berichten uit te wisselen met het CAK voor de eigen bijdrage voor de Wmo: de iEB berichtenstroom.

Gemeenten en externe dienstverleners die momenteel al iWMO berichten uitwisselen via het GGK zullen per 2 januari automatisch toegang tot de iEB berichtenstroom krijgen via het GGK portaal. Vanaf dat moment kunnen zij eventuele andere gebruikers gaan autoriseren voor het iEB berichtenverkeer.

Maakt u gebruik van Enable U Digikoppeling vanuit de cloud of on-premises?
Als u gebruik maakt van de Enable U Digikoppeling oplossing voor de berichtenuitwisseling met het GGK is het belangrijk om contact op te nemen met Enable U om eventuele aanpassingen voor het iEB berichtenverkeer te bespreken en indien gewenst te laten uitvoeren. We controleren dan ook meteen of de Digikoppeling adapter op de laatste versie is en of uw PKI-overheidscertificaat nog langere tijd geldig is!

Mogelijke scenario’s
Niet in alle gevallen hoeven er aanpassingen gedaan te worden. De Enable U Digikoppeling oplossing kan prima met deze uitbreiding overweg. In de situatie dat de huidige WMO/JW applicatie waarmee gekoppeld is ook de iPGB en/of iEB berichten gaat ondersteunen en dit over dezelfde digikoppeling vebinding (CPA) kan gaan hoeft er niets aangepast te worden.

Als u van plan bent de iPGB en iEB berichten door een ander pakket te laten doen, of als er verschillen ontstaan in welke berichten over welke digikoppeling verbinding (CPA) wilt laten gaan, dan is het van belang om dit aan Enable U te laten weten. Ook eventuele endpoint wijzigingen van WMO/JW backoffice applicaties zijn van invloed op deze berichtenstroom.