Bericht

Gemeenten geven direct inzicht aan inwoners met schulden met de Blauwe Knop.

De blauwe knop geeft inzicht

Denk je eens in dat je als inwoner bij een gemeente aanklopt om hulp te krijgen voor je oplopende schulden. De gemeente neemt vanuit de positie van schuldhulpverlener je aanvraag in behandeling. In deze situatie is de schuldhulpverlener geholpen met een overzicht van al jouw schulden, zodat hij of zij samen met jou een plan kan maken om de problemen aan te pakken. Het verkrijgen van dit schuldenoverzicht is echter voor veel mensen een ingewikkeld en onoverzichtelijk proces. De drempel is hoog, waardoor de intake van een schuldhulpproces gemiddeld zo’n 3 maanden (landelijk) in beslag neemt.[1]

 

Deze statistiek is een doorn in het oog voor veel gemeenten; de (digitale) dienstverlening staat voor hen immers hoog in het vaandel. Ook inwoners zijn gebaat  bij een overzicht dat zelf kan worden opgevraagd en ingezien; vroegtijdig inzicht in schulden kan helpen om te voorkomen dat de schulden problematisch worden. Kiske de Leest, Projectleider VNG Realisatie: “Weten dat je schulden hebt, hoeveel, en bij wie is de eerste stap naar het oplossen van dit probleem. Regie en overzicht van je gegevens zijn hierin sleutelwoorden.”

Op initiatief van Kloosterhoeveberaad is in 2018 het project ‘De Blauwe Knop’ gestart. VNG Realisatie en de Dienst Wegverkeer (RDW) trekken in dit project de kar. Met de Blauwe Knop wordt een uniforme, herkenbare manier geboden om persoonsgegevens bij een overheidsorganisatie te downloaden in een gewaarmerkt document. Inmiddels staat de knop op de website van enkele pilot-gemeenten zoals Boxtel, Sint-Michielsgestel en Tholen. Kiske de Leest: “Als gebruiker log je met je DigiD, in op de omgeving van de gemeente. Vervolgens kan er een gewaarmerkt overzicht gedownload worden van alle schulden die je hebt bij die overheidsinstantie. Met dit overzicht krijg je zelf inzicht en kan de schuldhulpverlening je verder helpen.” Ook de omgevingen van CAK en RDW bieden een Blauwe Knop aan.

Enable U heeft als integratiespecialist bij bovengenoemde gemeenten kunnen ondersteunen in het beschikbaar maken van de gevraagde data. Middels een DigiD identificatie via een eFormulier of zaaksysteem leverancier van de gemeente wordt de informatie opgehaald uit de gemeentelijke database (gegevenshouder), die op haar beurt de informatie kenbaar maakt aan de aanvrager.

Heleen Duinker, technisch integratie consultant, Enable U: “De Blauwe Knop is een belangrijk initiatief van gemeenten om hun inwoners de mogelijkheid te bieden hun eigen gegevens op te vragen. De technische ondersteuning bij de uit te voeren acties die achter de Blauwe Knop zitten zijn behoorlijk uitgebreid. Niet alleen moet de aanvraag veilig en snel worden uitgevoerd, er worden ook achterliggende systemen gekoppeld die organisatie-specifiek zijn. Er lopen dus meerdere data-integratie processen tegelijk. Enable U biedt alle flexibiliteit voor aanvullingen in de IT architectuur van de gemeente om de functionaliteit van de Blauwe Knop mogelijk te maken.”

“De Blauwe Knop is een belangrijk initiatief van gemeenten om hun inwoners de mogelijkheid te bieden hun eigen gegevens op te vragen.”

Blauwe Knop Basis en Plus

Kiske de Leest: “Na verschillende onderzoeken en testen met de Blauwe Knop op de website van gemeenten wordt er nu ook gewerkt aan een app die de inwoner een geaggregeerd overzicht geeft van schulden bij alle overheidsinstanties. Deze toepassing verschaft jou een overzicht van al je schulden bij de overheid, op jouw eigen device. Als we dan verder kijken naar de volgende ontwikkeling. De Blauwe Knop Plus, kunnen persoonlijke gegevens met toestemming en onder regie van de betreffende persoon, ook gedeeld worden tussen organisaties. In deze vorm, zou iemand bijvoorbeeld in de toekomst de Belastingdienst toestemming (opdracht) kunnen geven, inkomensgegevens te delen met zijn of haar wooncorporatie. Op die manier worden authentieke gegevens op een eenvoudige wijze gebruikt door een persoon, om aan te tonen dat hij of zij voldoet aan de criteria voor een specifieke huurwoning.”

Met de Blauwe Knop Plus kunnen persoonlijke gegevens, met toestemming, en onder regie van de betreffende persoon, ook gedeeld worden tussen organisaties.

Enable U 2Ochestrate en Enable U API Gateway 2Secure
De vertaalslag tussen het verzoek en antwoord van de leverancier, en het ophalen van de persoonsgegevens uit de lokale database bij de gemeente verloopt via de ESB (Enterprise Service bus) 2Orchestrate. De API Gateway 2Secure zorgt voor een veilige bevraging van de gegevens via SSL. Andere combinaties, bijvoorbeeld via de Enable U Cloud Connector zijn ook mogelijk.

Voor meer informatie over de Blauwe Knop bekijk dit introductiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Sxr4IkbT63s


[1] https://vng.nl/artikelen/regie-op-je-eigen-gegevens-met-de-blauwe-knop