Bericht

De Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V)

GBA-V

De GBA-V (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Verstrekkingsvoorziening) is een centrale (landelijke) database. In deze database zijn alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties ondergebracht, en bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven.

De database wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe ‘persoonslijst’ naar de GBA-V zodra een of meer van de persoonsgegevens wijzigt. Een onlineservice zorgt vervolgens voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevens set aan alle afnemers.

GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) en zo is het voor gemeenten mogelijk om altijd de nieuwste en meest up-to-date persoonsgegevens te kunnen raadplegen. Dit is vooral belangrijk als er (weer) verkiezingen gehouden worden zoals bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Dat maakt GBA V noodzakelijk.

Wat is GBA-V?

Om daadwerkelijk aangesloten te kunnen worden op de GBA-V moet een organisatie:

– een overheidsorgaan zijn met een eigen publiekrechtelijke taak waarvoor de gegevens uit de GBA-V noodzakelijk zijn of
– een bijzondere derde zijn in de zin van de Wet BRP (Wet Basisregistratie Personen). Lees hier meer.

De Rijksdienst voor Identiteitsgevens (RvIG) is verantwoordelijk voor GBA-V. Voorheen was deze dienst uitsluitend te bereiken via Gemnet maar nu kunnen organisaties ook aansluiten via Diginetwerk en/of via Digikoppeling op de systemen van RvIG, waaronder dus de GBA Verstrekkingsvoorziening.

Bent u op zoek naar een directe koppeling met de persoonsgegevens die liggen opgeslagen in GBA-V en u heeft al producten van Enable, dan kunnen wij u binnen 2 dagen eenvoudig aansluiten op GBA-V.

Ook als u geen producten van Enable U heeft kan de aansluiting op de GBA-V applicatie natuurlijk ook worden gerealiseerd. Aansluiten op de GBA Verstrekkingsvoorziening kan op verschillende manieren en wij hopen dat u gebruik maakt van onze kennis en expertise en zo samen met één van onze ervaren medewerkers te kijken welke manier voor u het beste is.

Verschil GBA en BRP

GBA-V en BRP zijn registers waarin persoonsgegevens van ingezetenen van Nederland worden bijgehouden. BRP is de opvolger van GBA-V en bevat meer gegevens en strengere privacyregels. BRP is sinds 2014 de wettelijke basisregistratie voor persoonsgegevens in Nederland.

Vraag eenvoudig een vrijblijvend gesprek aan om de mogelijkheden voor uw organisatie door te nemen of als u meer wilt weten over GBA-V Verstrekkingsvoorziening?