Bericht

Enable U maakt integratie naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor Berkeley Bridge

Enable U maakt integratie naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor Berkeley Bridge

Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking, die een breder stelsel aan vergunningssoorten ondersteunt dan in de huidige situatie van de WABO. Veel regels worden gedecentraliseerd naar gemeenten, provincies en waterschappen. Er komt dus veel meer lokale regelgeving dan nu het geval is. En regelgeving wordt meer gebiedsgebonden, dus er kunnen verschillende
regels gelden per geografisch gebied.

Het huidige Omgevingsloket Online, waarin de regels voor het checken en aanvragen van WABO vergunningen centraal geregeld is, wordt vervangen door een centrale voorziening,  ook wel het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) genoemd. In het DSO worden de lokaleregels van gemeenten, provincies en waterschappen vastgelegd.

Berkeley Bridge levert software waarmee Toepasbare Regels in een visuele omgeving opgesteld kunnen worden door mensen met inhoudelijke kennis zonder een IT achtergrond. Het eindresultaat kan geupload worden in het DSO en ook is het mogelijk om toepasbare regels uit het DSO te importeren.

Enable U heeft met gebruik van de Digikoppeling standaard een veilige en betrouwbare koppeling gemaakt met de proeftuin van DSO. De STTR bestanden werden versleuteld aan DSO verzonden.

Lester Scheidema: “In toepassingen zoals die van Berkeley Bridge worden beslisbomen vastgelegd waarin de Toepasbare Regels in gewone mensentaal zijn opgeschreven. Dit wordt aan de ‘achterkant’ van het systeem opgeslagen in een formaat dat Standaard Toepasbare Regels (STTR) heet. Ik heb een Digikoppeling naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet gemaakt die voor de Toepasbare Regel applicatie van Berkeley Bridge beslisbomen aanlevert voor het DSO in het STTR formaat. Zo staan de toepasbare regels klaar op de website van DSO en kan een burger of bedrijf zelf kijken of bijvoorbeeld een kapvergunning nodig is om die boom in de achtertuin te mogen kappen.”

Enable U Digikoppeling en Enable U API Gateway 2Secure
Met de Cloud versie van de Enable U Digikoppeling – waarin Enable U 2Secure ook een cruciale plaats inneemt als onverbiddelijke digitale poortwachter – zorgt Enable U er voor dat Berkeley Bridge veilig berichten aan kan leveren aan de Enable U cloud, die daarna via Digikoppeling worden afgeleverd bij DSO.

Lester Scheidema: “Enable U heeft samen met Berkeley Bridge een succesvolle praktijktest gedaan, we konden in de testomgeving van VNG Realisatie de nodige flexibiliteit toepassen om een API aan te roepen. Hoewel de Omgevingswet pas ingaat in 2021, kunt u nu al bekijken hoe het er uit gaat zien.”

Preview van de website van Omgevingsloket Beta: https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home

De site van Berkeley Bridge https://www.berkeleybridge.nl/

Wist u dit al?

De koppeling DSO Toepasbare regels (registreren en verifiëren) is as a Service af te nemen.

Met Connections as a Service realiseert Enable U beveiligde integraties tussen verschillende systemen.
Zowel ‘on premises’, vanuit de Cloud, met SaaS-applicaties én ketenpartners.

Yes, Enable me