Bericht

Een veilige connectie tussen Landelijke Voorzieningen (inclusief DSO) en lokale overheden.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Enable U is zelfstandig aanbieder van Digikoppeling- en integratie software (ESB en API gateway) voor het opzetten van de veilige connectie tussen verschillende landelijke voorzieningen, inclusief DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en (lokale) overheden.

Ook realiseert Enable U het beveiligd berichtenverkeer en de integratie naar achterliggende systemen.

Voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  betekent dit het aansluiten via het Digikoppeling (ebMS) protocol en de verschillende Rest API’s. En het uitwisselen van STAM, Toepasbare Regels en overige berichten tussen DSO, gemeenten en andere bevoegde gezagen. Voor de VTH applicatie en Toepasbare Regels maken we gebruik van verschillende partners. We zijn hiermee in staat om de integratie van de gehele keten te voorzien, waarbij u zelf de keuze heeft over het gebruik of inzet van de beste plan-, vergunningen, toezicht, handhaving of toepasbare regels applicatie.

Vaak bestaande applicaties kunnen hierbij makkelijk worden herbruikt.

Het maakt niet uit of deze applicaties on premises staan of als SaaS applicatie vanuit de cloud worden aangeboden.
Enable U biedt een volledig integratie platform waarin alle vormen van integratie (SaaS, on premises of hybride) worden ondersteund.

Enable U biedt deze vorm van integratie ook als Connections as a Service. Hierbij wordt iedere koppeling door een gemeente als managed service afgenomen.
Zo wordt u volledig ontzorgd voor een vaste prijs en wordt de gehele keten tussen DSO en de plan-, vergunningen-, toezicht-, handhaving- en toepasbare regels applicaties gerealiseerd en gemonitord.

En uiteraard koppelen we middels de nieuwste beveiligingsstandaarden.

Yes Enable Me