Bericht

Een integraal studentbeeld d.m.v. veilige integratie

studentinformatiesysteem

Uitwisseling Studentgegevens en Resultaten

Onderwijsinstellingen maken gebruik van methodeapplicaties (bijvoorbeeld van een uitgever) waarmee studenten worden ondersteund bij het studeren en aan het einde van -of tussendoor- worden getoetst. Ook wordt getoetst met specifieke toetsapplicaties of assessments.

De resultaten van deze toetsen moeten overgedragen kunnen worden van een educatieve applicatie naar het studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van de onderwijsinstelling. En, voordat de student aan de gang kan, moeten studentgegevens van de voorgaande opleiding naar deze applicaties worden overgedragen om de toetsomgeving voor de leerlingen/studenten in te richten.

Om een integraal studentenbeeld te verkrijgen is dus behoorlijk wat integratie nodig tussen bijvoorbeeld het studentinformatiesysteem en een educatieve applicatie of toetsomgeving.

Hiertoe worden binnen onderwijsinstellingen regelmatig specifieke koppelingen ontwikkeld. Vaak vindt deze integraties niet eenduidig of uniform plaats, met als gevolg een applicatie- en integratielandschap dat beperkt wendbaar, slecht schaalbaar en niet goed te beheren is.

Bovendien zijn dit soort koppelingen ook gevoelig voor potentieel onveilige situaties.

Met een Integratieplatform wordt de uitwisseling van studentgegevens en resultaten -zowel in de basisarchitectuur als over organisatiegrenzen heen veilig, toekomstvast en beheerbaar. En als het Integratieplatform as a Service wordt afgenomen? Dan is het technisch en functioneel beheer van alle integraties ook nog eens in professionele handen.

Benieuwd hoe Enable U de ontvlechting van uw interne applicatielandschap aanpakt?
Dit lichten wij toe in deze e-Gids