Bericht

Digitaal Stelsel Omgevingswet EnabledBy Jan Jaap Zoutendijk

jan jaap zoutendijk

Eén digitaal loket voor de fysieke leefomgeving.

In 2021 is het écht zover, dan treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Waar burgers en bedrijven nu nog in drie verschillende online omgevingen informatie moeten ophalen of een vergunning kunnen aanvragen, wordt het door de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet mogelijk om via één digitaal loket alle zaken te regelen. Op dit moment zijn er nog verschillende digitale loketten voor deze diensten: het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Met de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet kunnen gebruikers terecht bij één digitaal loket.

Via het loket kunnen:

  • Vergunningen worden aangevraagd en meldingen gedaan worden
  • Regels en beleid die van toepassing zijn op een locatie worden ingezien. Dit zijn bijvoorbeeld omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma’s. Overheden leggen daarin onder meer vast wat wel en niet mag op een locatie.
  • Op termijn informatie raadplegen over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
    Denk bijvoorbeeld aan gegevens over water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”9365″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Jan Jaap, Integratie Architect Enable U draagt in de rol van integratiespecialist bij aan het ontwikkelen van het digitaal stelsel.

Jan Jaap: “Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een complex stelsel, waar veel verschillende afnemers en aanbieder op worden aangesloten. Elk hebben ze hun eigen wensen en eisen en het knooppunt is de technische component waar dit alles bij elkaar komt. Het is dus een kritieke schakel in de keten en het is van groot belang dat het knooppunt alle functionaliteiten biedt die nodig zijn. “

“Ik ben al een tijd betrokken bij het DSO als architect van het knooppunt. Er zijn al verschillende succesen geboek en we komen steeds dichter bij een werkend stelsel. De combinatie van nieuwe technieken en standaarden zoals OAuth / OpenID Connect, OAS, docker en de vertrouwde zoals Digikoppeling en SAML  maakt het een zeer interessant project om deel van uit te maken.”

Lees meer over onze oplossingen voor DSO bij Thema: DSO.