Bericht

De 6 nadelen van het gebruik van Open Source Software bij het maken van integraties.

opensource

Open source software heeft vele voordelen, zoals kostenbesparing en flexibiliteit, en je kunt je er als gemeente (of betrekkelijk nieuwe integratiepartij) mee positioneren als voorloper in het gebruik van geavanceerde technologieën voor openbaar bestuur. Maar het gebruik ervan voor het maken van integraties brengt natuurlijk ook belangrijke nadelen met zich mee!

1. Onderhoud en Support

Tenzij je de software van een professionele partij afneemt is één van de grootste nadelen van open source software het gebrek aan officiële support. Dit betekent dat als er zich problemen voordoen, je vaak afhankelijk bent van community support, forums of het inhuren van externe experts. Dit is tijdrovend en kostbaar.

2. Compatibiliteitsproblemen

Open source integratie-oplossingen zijn natuurlijk niet specifiek gebouwd om Nederlandse overheidsstandaarden te ondersteunen. Dit komt doordat de “community” internationaal is en de ontwikkeling dus vaak gefragmenteerd. Hierdoor kan het gebeuren dat verschillende modules en plugins hierdoor niet naadloos samenwerken.

3. Beveiligingsrisico’s

Hoewel open source software vaak wordt gecontroleerd door de community, zullen er altijdbeveiligingsrisico’s zijn. Kwetsbaarheden kunnen langer onopgemerkt blijven en updates of patches zijn mogelijk niet zo snel beschikbaar als bij commerciële software. Vooral bij Open Source sofftware die ook weer bestaat uit verschillende andere Open Source componenten. Dit kan vooral problematisch zijn voor integraties die gevoelige data verwerken, zoals bij gemeenten vaak het geval is.

4. Complexiteit en Implementatie

Het implementeren van open source integratie-oplossingen kan complex en tijdrovend zijn. De benodigde technische kennis is vaak van een hoger niveau dan bij commerciële alternatieven. Dit kan leiden tot langere implementatietijden en hogere kosten voor training en ondersteuning.

5. Lange-termijn Stabiliteit

Open source projecten zijn vaak afhankelijk van een kleine groep ontwikkelaars of vrijwilligers en natuurlijk van andere open source componenten die weer dezelfde afhankelijkheden hebben. Niet voor niets zegt Gartner: Many open-source assets are either undermanaged or altogether unmanaged once established within an IT portfolio. Daarnaast bevat, volgens een wereldwijd onderzoek van Synobsis, 98% van de open source transacties componenten die al 4 jaar out-of-date zijn. Als niet duidelijk is door wie, en hoe open source projecten worden onderhouden, kan de stabiliteit en levensduur van de integratie-oplossing in gevaar komen. Dit maakt het moeilijk om te vertrouwen op de langetermijn beschikbaarheid en ondersteuning van de software.

6. Licentiebeheer

Hoewel open source software vaak gratis is, kunnen er toch licentievoorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan. Dit is ingewikkeld en kan juridische implicaties hebben.

Wat wij vaak zien in de praktijk:

  1. Onderhoud: Een organisatie die gebruik maakt van een open source integratieplatform wordt vaak geconfronteerd met een gebrek aan snelle technische support bij kritieke problemen. Dit kan leiden tot langere downtime en organisatie-stilstand.
  2. Beveiliging: Een kwetsbaarheid in een open source bibliotheek die wordt gebruikt voor integraties leidt vaker wel dan niet tot een datalek, vooral als de organisatie niet snel op de hoogte is van de kwetsbaarheid en deze kan patchen.
  3. Complexiteit: Een IT-team kan wekenlang bezig zijn met het configureren en aanpassen van een open source integratietool, wat de lancering van veel projecten niet alleen vertraagt, maar ook kostbaarder maakt.

Hoewel open source integratie-oplossingen aantrekkelijk kunnen zijn vanwege hun flexibiliteit en kostenbesparing, is het belangrijk om bovenstaande nadelen in overweging te nemen. Een grondige evaluatie van de vereisten van jouw organisatie, de beschikbare middelen en de potentiële risico’s is hierbij essentieel.