Bericht

Datamanagement; Daar moet je wel wat voor doen!

datamanagement

Betrouwbare gegevens zijn van levensbelang voor iedere organisatie. Als die gegevens dan ook nog eens op een betrekkelijk eenvoudige manier te raadplegen en te delen zijn, dan is de basis voor een flexibele ICT al gelegd. Of is er meer nodig?

We zijn het er allemaal over eens, meer en meer delen we gegevens met derden en gebruiken we gegevens van derden om zaken te vereenvoudigen of om nieuwe processen of diensten te ontwikkelen. Ook de implementatie van nieuwe applicaties of cloud-diensten gaat vele malen efficiënter als integraties met bestaande processen snel te realiseren zijn. We zagen tijdens de IKS-sessie op 28 Maart al wat dit bijvoorbeeld voor de gemeente Katwijk heeft betekend. Maar om dit mogelijk te maken moet er wat huiswerk gedaan worden en zullen we antwoorden moeten vinden op vragen als:

  • Wie is de eigenaar van bepaalde gegevens en welke is het origineel?
  • Gebruiken we allemaal dezelfde naam voor iets?
  • Gaan we gegevens van derden altijd dynamisch ophalen of slaan we lokaal een kopie op?
    • En als we dat laatste doen, hoe weten we dan of we de laatste versie hebben?
  • Als we iets met een externe partij delen, hoe zit dat dan met de veiligheid en de privacy?
  • Door welke applicaties wordt bepaalde data allemaal gebruikt en wat is de impact van een wijziging van het datamodel van één applicatie op alle andere?
  • Is onze cloud-strategie een single-cloud strategie of slaan we hetzelfde gegeven op bij verschillende cloud-leveranciers?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de soms honderden integraties van al die verschillende applicaties en systemen?

Tijden veranderen

We kunnen er niet onderuit, de tijden veranderen. We wisselen meer data uit dan ooit met steeds meer verschillende organisaties. En die trend zal voorlopig nog wel even duren. Daarmee maken we het, als het goed is, voor iedereen en niet in de laatste plaats voor onszelf telkens een stukje eenvoudiger.

Juist daarom moeten we opnieuw nadenken over Datamanagement. Want niet alleen is de data van vandaag de leerstof voor de AI-implementaties van de toekomst, ook het stilvallen van hele ketens door een probleem met UW data kan uitermate pijnlijk worden. Dus moeten er opnieuw strategische keuzes gemaakt worden.

Data integratie en data distributie

Voorbeelden van zulke belangrijke keuzes zijn die over dataintegratie en datadistributie. Allereerst moeten we bedenken wie nou eigenlijk de eigenaar is van bepaalde gegevens; uw eigen organisatie, een applicatie(leverancier) of iemand anders. Het lijkt zo eenvoudig om de verantwoordelijkheid bij de leveranciers van applicaties neer te leggen, maar wat als éénzelfde gegeven in meerdere applicaties gebruikt wordt? Gaan applicatieleveranciers onderling overleggen hoe en wanneer een wijziging in een data-model doorgevoerd wordt? Om nog maar niet te spreken over de ondersteuning van legacy protocollen en formaten, de implementatie van nieuwe standaarden etc. Beslissingen over een Datamodel en Databeheer moeten daarom op een hoger niveau genomen worden, onafhankelijk van applicatieleveranciers, hoe belangrijk die ook zijn.

Canoniek Datamodel

Het adopteren van een Canoniek Datamodel en de integratiestrategie die daarbij hoort kan helpen om de stap te maken naar een informatiegestuurde organisatie. Het model verplicht namelijk om na te denken over alle zaken die hierboven genoemd worden en geeft, bij juist gebruik, heel veel inzichten in de gegevens die zo belangrijk zijn voor uw organisatie. Natuurlijk staan onze specialisten klaar om u met raad en daad bij te staan, dus neem gerust contact met ons op.