Bericht

Datagedreven werken, dat doen we al lang! Perceptie vs. realiteit

Augmented Reality andere perceptie

De afgelopen tijd is het thema “Datagedreven werken” vaak de revue gepasseerd. Maar datagedreven werken, dat doen we al lang? Toch?

De onderbuik als medebeslisser?

Iedereen heeft een gekleurde kijk op de wereld. Onze waarnemingen en beslissingen worden voortdurend beïnvloed door afkomst, opleiding, ervaring en zelfs onze gemoedstoestand. We lopen allemaal het risico dat we beslissingen nemen op basis van feiten die ooit misschien duidelijk waren, maar in de loop der tijd een beetje “gekleurd” zijn geraakt. Je brein (kennis) en je onderbuik (intuïtie) kunnen je soms behoorlijk voor de gek houden.

Geen “tweedehands” data

Wanneer beslissingen worden genomen op basis van recente en accurate data, kunnen we zaken beter uitleggen en zal er ook meer begrip zijn voor die beslissingen. Alleen wanneer we data rechtstreeks van de bron halen, hebben we de meeste zekerheid dat de data feitelijk is. Wanneer we werken met tweedehands data (gemanipuleerde en/of gekopieerde data), is dat zeker niet altijd het geval.

Natuurlijk gebruiken we al lang data om beslissingen te nemen, maar eerlijk gezegd staat dit nog in de kinderschoenen. De eenvoudige reden daarvoor is dat het nogal complex is om op elk gewenst moment te kunnen beschikken over de juiste gegevens. En dat is toch wel een vereiste om snel beslissingen te kunnen nemen. We werken al lang met data ter ondersteuning van beslissingen, maar is dat echt datagedreven werken? De perceptie is dat we dit al lang doen, maar ook die perceptie is gekleurd.

Data is overal

Geen enkele organisatie beschikt over alle data die nodig is om beslissingen te nemen. Zelfs de grootste multinationals moeten een beroep doen op externe bronnen voor bijvoorbeeld informatie over grondstoffen, weerpatronen, wet- en regelgeving, enzovoort. Ook binnen de Nederlandse overheid zijn er veel verschillende bronnen die bevraagd kunnen worden om gegevens actueler en completer te maken. Datagedreven werken is dus niet mogelijk zonder een robuuste integratiestrategie. Alleen dan weet je welke gegevens beschikbaar zijn, welke je moet ophalen bij derde partijen, hoe je deze gegevens beveiligt, wie deze gegevens mag zien/manipuleren en op welke manier je dat moet doen.

HaalCentraal vs HaalLokaal

Veel overheidsinstellingen hebben hun hoop gevestigd op HaalCentraal, een initiatief van de VNG en de Nederlandse overheid, om hun bestaande gegevens aan te vullen met gegevens van bijvoorbeeld ministeries, het Kadaster en andere organisaties. Maar er wordt nog te weinig gekeken naar een integratiestrategie waarmee ook alle lokale data eenvoudig opgehaald kan worden. Op die manier kunnen we voorkomen dat er bestanden of extracten met privacygevoelige gegevens rondslingeren, of dat we moeten wachten tot iemand van de IT-afdeling een eenmalige integratie bouwt tussen het zaaksysteem en een zelfgebouwde (legacy) applicatie.

Misschien is het de moeite waard om eens met een specialist te kijken naar uw huidige integratiestrategie, als die er al is. Want pas wanneer we veilig en efficiënt over alle beschikbare gegevens kunnen beschikken, kunnen we echt datagedreven gaan werken.