Bericht

Continuïteit dienstverlening Enable U | Corona maatregelen

Continuïteit dienstverlening Enable U | Corona maatregelen

Wellicht zal in de komende tijd binnen uw organisatie een beperking van extern bezoek worden ingesteld i.v.m. het beperken van risico’s van het Corona-virus, of is dat reeds het geval.

Alle klanten die hun integratie bij ons hebben uitbesteed en Connections as a Service (CaaS) afnemen, zijn ook in deze lastige periode verzekerd van werkende, veilige verbindingen die continu en pro-actief beheerd worden door Enablers. Dankzij onze Cloud aanpak wordt het werk volledig en zonder verstoring voortgezet.

We beseffen verder terdege dat onze werkzaamheden omtrent nieuw te realiseren verbindingen in veel gevallen cruciaal kunnen zijn voor de voortgang en afronding van uw projecten. Wij zijn er dan ook op voorbereid dat werkzaamheden op integratieprojecten kunnen doorgaan, ook als we niet meer bij u op locatie kunnen komen.

Wij kunnen onze werkzaamheden heel goed remote uitvoeren wanneer dat nodig is. Uiteraard doen we dit enkel volkomen veilig en goed voorbereid. De technische middelen die we hiervoor kunnen inzetten zijn divers. TeamViewer en Citrix worden veel gebruikt, maar indien u een andere voorkeur heeft dan willen we dat graag vooraf met u afstemmen.

Ik wil u verzoeken om in de komende dagen contact te hebben met uw primaire Enable U contactpersoon. We kunnen dan met u bespreken hoe we in geval van toenemende bezoek- of reisbeperkingen ervoor kunnen zorgen dat uw projecten geen vertraging oplopen. Indien u hiervoor niet de juiste persoon bent, wilt u ons dan laten weten met wie wij contact op kunnen nemen?

Ronald Vorstenbosch

Met vriendelijke groet,

Ronald Vorstenbosch
COO
Stay Connected