Bericht

Managed Integrations Explained

Applicatie-Integratie

Door de steeds verdergaande digitalisering van dienstverlening, integratie van waardeketens en de opkomst van Internet of Things zal het aantal benodigde integraties de komende jaren explosief gaan toenemen. Tegelijkertijd nemen de beveiligingseisen toe en wordt de beschikbaarheid van werkende verbindingen van levensbelang voor steeds meer organisaties.

Wij verzorgen complexe en volledig beveiligde digitale informatiestromen tussen applicaties en andere informatiesystemen ‘as a service’.

Bekijk de explainimation