Bericht

‘C­onnecting the dots’ in de zorg

‘C­onnecting the dots’ in de zorg

Door Frank Arts, CEO Enable U

Denkt u weleens: ‘dat zouden artsen toch moeten doorgeven aan elkaar?’ Of heeft u weleens last gehad om het juiste medicatierecept op de juiste plaats te krijgen? Het komt nog altijd voor in de gezondheidszorg. En vaker dan u denkt.

Miljoenen patiënten en zorgverleners hebben dagelijks met elkaar te maken. Voor, tijdens en na deze interacties ontstaat informatie over patiënten die van cruciale waarde is op verdere momenten in het behandeltraject. Vaak blijft de informatie echter op de plaats waar deze ontstaat en belemmert zo het herstel van de patiënt.

Verbazingwekkend

Onderlinge communicatie in de zorgketen gaat vaak via de patiënt zelf, met handgeschreven briefjes of per fax! Het is verbazingwekkend dat we dit nog accepteren in 2019. Het veroorzaakt veel leed en kan zelfs mensenlevens kosten. En dat terwijl het door patiëntgerichte communicatie echt beter kan. Overal ontstaat medische informatie, door behandelaars, door medische hulpmiddelen en door andere softwareapplicaties. Van wijkverpleger en huisarts tot ziekenhuis en van apotheek tot verzekeraar; iedereen in de zorgsector legt digitale informatie vast over patiënten, behandelingen en resultaten. In veel gevallen zit deze cruciale informatie echter ‘opgesloten’ in systemen die onderling niet met elkaar praten. En als er al gegevensuitwisseling is, gaat veel informatie verloren doordat de verschillende ketenpartners een ander systeem met een eigen ‘taal’ gebruiken.

 

De praktijk

Bij de moeder van een collega is vlak voordat zij op reis gaat een aandoening geconstateerd. Ze krijgt medicatie voorgeschreven door haar arts, maar deze blijkt niet te helpen. Enkele dagen later kan ze terecht in het ziekenhuis. Behalve de verwijsbrief is alle informatie over haar en haar aandoening achtergebleven bij de huisarts. In het ziekenhuis, zoals dat gebeurt in vrijwel ziekenhuizen in Nederland, wordt opnieuw dezelfde diagnose gesteld. Administratie rondom persoonsgegevens, adres, verzekering enzovoort moet opnieuw worden ingevoerd. Er gaat veel tijd verloren met wachten. Onderzoeken moeten door de steeds ziekere patiënt zelf worden aangemeld bij verschillende loketten, onderzoeksresultaten komen niet, te laat of pas bij navraag door mijn collega op de plaats van bestemming en alle informatie moet keer op keer worden herhaald. De juiste toe te dienen medicatie is pas na een halve dag bekend bij het verplegend personeel. Dat is bepaald geen patiëntgerichte zorg. Mijn collega is zoveel mogelijk bij zijn moeder om ervoor te zorgen dat de juiste vragen worden gesteld en de juiste informatie wordt overgedragen aan alle zorgverleners. De zorgverleners zijn individueel kundig, maar lijken soms meer bezig met systemen en het achterhalen van informatie dan met de patiënt. Na een paar dagen mag de patiënt naar huis, mét de juiste medicatie. Met een briefje in de hand halen ze de medicatie op bij de apotheek. Eenmaal thuis blijkt de hoeveelheid medicijnen onvoldoende voor de duur van haar reis. De huisarts wordt gebeld voor een verlengingsrecept. Deze heeft echter het recept voor de eerdere, niet werkende medicatie in haar systeem staan en de nieuwe gegevens uit het ziekenhuis heeft zij (nog) niet. Na veel doorzetten en telefoontjes tussen ziekenhuis en huisartspraktijk wordt het verlengingsrecept alsnog gegeven en kan de moeder van mijn collega nog op tijd op reis. Wederom is het ontbreken van patiëntgerichtheid schrijnend.

Wat zijn de issues?

Er is zeker bereidwilligheid om samen te werken rondom digitale gegevensuitwisseling in de zorg, maar een van de grootste belemmeringen voor het verbeteren hiervan is de onwetendheid over de mogelijkheden die de technologie vandaag de dag biedt. Ook werken verschillende belangen, organisatiegrenzen en de geslotenheid van systemen beperkend. De privacywetgeving (AVG) bijvoorbeeld vormt anno 2019 eerder een excuus waar softwareleveranciers en organisaties zich achter verschuilen dan een daadwerkelijke beperkende factor. De bepalende softwarebedrijven in de zorg hebben bewerkstelligd dat de investeringen zich richten op ‘alles-in-1-oplossingen’ met een centrale rol voor het EPD. Maar de patiëntreis houdt niet op bij de reikwijdte van het EPD. De integratieproblematiek is duidelijk breder.

 

Kwaliteit van zorg

Transformatie en routering van data kan al tientallen jaren goed worden ingericht, maar kan tegenwoordig veel sneller, goedkoper en veiliger dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan eHerkenning. Maar het mooiste zit eigenlijk nog in de extra mogelijkheden die de toegang via API’s biedt. Patiënten kunnen zelf in staat worden gesteld om te bepalen wanneer waar welke informatie terechtkomt: zet ze zelf aan het digitale poortje via een mijn DigiD app. Laat ze DigiD machtigen. De afgegeven ‘tokens’ op basis van nieuwe standaarden zoals ‘OAuth’ (Open Autohorisatie) worden vervolgens verwerkt en door de ‘policies’ gekoppeld aan de API’s. Zo wordt bij elke aanroep op het koppelvlak geëvalueerd wat kan worden uitgewisseld en onder welke voorwaarden.
We kunnen op deze manier in de nabije toekomst talloze nieuwe toepassingen ontwikkelen, processen verbeteren en een impuls geven aan de kwaliteit van zorg. Meer self-care, slimme IoT-toepassingen en kortere, meer doelgerichte behandelingen.

Wanneer we de patiënt echt centraal durven zetten in de inrichting van informatie-uitwisseling en informatie goed, snel en veilig mee kunnen laten reizen met de patiënt, dan kan de kwaliteit én de beleving van de zorg in Nederland met grote sprongen vooruitgaan, zonder dat ingeleverd wordt op patiëntveiligheid. Het wordt tijd dat de zorgsector meegaat in de mogelijkheden van vandaag: Enable U 2Connect!

Enable U is EPD-neutraal en durft als enige in Nederland de verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de realisatie als het beheer van blijvend werkende, veilige connecties over de grenzen van zorginstellingen heen. Juist in real-time berichtenuitwisseling tussen verschillende partijen in de zorgketen valt grote winst te behalen, zowel qua efficiëntie als zorgkwaliteit. Sinds de oprichting werkt Enable U aan de ambitie om door middel van soepele digitale integratieprocessen tot maatschappelijke meerwaarde te komen.

Benieuwd hoe informatie in de zorgsector digitaal deelbaar kan worden gemaakt?