Bericht

Common ground, wat is het?

common ground gemeentelijk overheidsnetwerk

Common ground’ is een veelgehoorde term binnen de Nederlandse overheid en staat voor een moderne aanpak in de ICT infrastructuur.

Om goede regie te houden op informatievoorziening en informatie-uitwisseling kunnen veel gemeenten dit in samenwerking met elkaar organiseren. Zo houden de gemeenten betere regie op gegevens en wordt de privacy van burgers beter gewaarborgd. De manier waarop gemeenten dit samenwerken doen wordt ‘common ground’ genoemd.

Common Ground bevat de afspraken die gemeenten moeten maken en implementeren om (al dan niet gezamenlijk) nieuwe ict-voorzieningen te kunnen laten ontwikkelen en gebruiken. Door het volgen van deze afspraken ontstaat in de toekomst een nieuw informatievoorzieningslandschap dat gedeeld wordt door alle gemeenten (en andere landelijke voorzieningen) in Nederland.

Dit biedt kansen op écht goede dienstverlening vanuit de overheid naar zowel burgers als ondernemers.

Er is de laatste decennia binnen de overheid/gemeenten een informatievoorziening ontstaan die te veel verknoopt is met specifieke processen. Zo zijn er zgn. applicatiesilo’s ontstaan waarbij applicaties een processtructuur doorlopen. Dit is duur, foutgevoelig en levert in een ingewikkeld en in de toekomst onhoudbare informatievoorziening op, waarin veel met dubbel opgeslagen informatie (kopieën) gewerkt wordt en waar veel kansen op fouten ontstaan.

Met een andere inrichting, gebaseerd op het denken in specifieke architectuurlagen worden processilo’s doorbroken. Brongegevens worden opgeslagen in één laag in één specifieke toepassing en kunnen door API’s (koppelvlakken) realtime gedeeld worden met andere systemen. De applicatielaag is waar de brongegevens ontstaan, gemuteerd en bijgewerkt worden.

In de servicelaag worden de API’s (koppelvlakken) gepositioneerd die de data uit de applicatie/gegevenslaag op een veilige en gestructureerde wijze aanbieden aan de raadplegende applicaties. Er ontstaat een realtime vraag-antwoord interactie op basis van vastgestelde “sleutels” of ID’s in plaats van (’s nachts) batchgewijs overhevelen en kopiëren van gegevens in de diverse systemen. De bronbeheerder mag gegevens toevoegen en wijzigen, andere instanties of processen raadplegen alleen. In de servicelaag vindt ook de beveiliging en de auditing en logging plaats zodat altijd achterhaalt kan worden wie, op welk moment, wat heeft geraadpleegd.

Het gebruik van Cloud en SaaS applicaties die buiten het eigen IT landschap staan neemt enorm toe en zorgt ervoor dat overheden goede maatregelen moeten nemen om het ophalen van gegevens bij een eigen interne bron (bv GBA) op een goede manier moeten kunnen faciliteren. Het virtualiseren en beveiligen van de interne API’s en deze op een veilige manier kunnen exposen aan de buitenwereld is een randvoorwaarde om aan dit nieuwe IT landschap te kunnen voldoen.

Common ground proof met Enable U

Enable U heeft voor overheden en gemeenten een architectuur model ontwikkeld dat volledig common ground proof is en levert tevens de tooling om berichtenverkeer te kunnen stroomlijnen en op een juiste manier te beveiligen. Hiermee is het mogelijk brongegevens op een veilige manier te delen en uit te wisselen.

Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
We staan u graag te woord via  +31 (0)20 716 38 66