Bericht

Centrale Overheid; Waar gaat uw data naar toe?

Zandloper op laptop

Datagestuurd werken. Datagedreven werken. Meer en meer zullen de data dicteren hoe beleid er uitziet, hoe we meten of we iets goed of fout gedaan hebben en hoe het beter moet. Maar onze beslissingen zijn zo goed als de kwaliteit van de gegevens waarmee we werken. En die gegevens, die komen uit heel veel verschillende bronnen. Hoe gaan we zeker weten of die data ons wel de juiste kant op stuurt?

Beleidsbeslissingen die niet zo lekker uitpakken zijn achteraf altijd goed te verklaren. “Er is geen/te weinig rekening gehouden met….”, “er waren geen gegevens beschikbaar om….”, “de data was niet actueel en we moesten het doen met wat we hadden”. Vaak weten we dat de gegevens die we nodig hebben wel ergens beschikbaar zijn, maar de middelen en de kennis ontbreken om die gegevens tijdig, efficiënt en veilig op te halen om ze effectief te kunnen gebruiken.

Ketenstrategie = Datastrategie

Als er al een datastrategie is, dan gaat het vaak over de gegevens waarvan onze organisatie de bron is. Zelfs dan blijkt regelmatig dat deze “brongegevens” ook weer gecombineerd worden met gegevens uit verschillende interne applicaties. Omdat we steeds vaker onderdeel uitmaken van ketens zijn de brongegevens van de centrale overheid vaak de eerste schakel in een lange keten van overheids- en publieke dataketens. Maar ook de centrale overheid (ministeries) maakt op haar beurt weer deel uit van waardeketens waar gegevens opgehaald worden bij andere ministeries en derde partijen om beleid te maken of te controleren. Dat er steeds beter nagedacht wordt over data is mooi, maar dat de hoop gevestigd wordt op één standaard van API’s (HaalCentraal) waarmee iedere overheidsinstantie alle benodigde gegevens overal vandaan kan halen is natuurlijk nogal onrealistisch.

HaalCentraal en lokaal?

Mooi dat er een strategie is om data bij de bron op te gaan halen. Maar hoe gaan overheden dat met hun eigen interne applicaties doen? Moet er geen strategie komen waarin geschreven wordt welke gegevens we binnen onze organisatie hebben, wie de eigenaar is en of we diezelfde gegevens ook niet, met API’s of andere integratiemethoden, bij de bron op zouden moeten halen? Want alleen dan weten we zeker dat ALLE gegevens, dus niet alleen de gegevens die met HaalCentraal binnengehaald worden, bij de bron vandaan komen. Dat is belangrijk voor een datagedreven organisatie, maar dat is zeker zo belangrijk met het oog op de verdere toekomst waarbij we nog meer algoritmes en zelfs AI zullen gaan gebruiken om beslissingen te nemen en te ondersteunen.

De enige goede data is de juiste data.

Pas als we zeker weten dat ons huidige beleid gestuurd wordt door de juiste data kunnen we toekomstige ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet zien. AI leert van grote hoeveelheden data en zeker in het kader van de huidige discussies over algoritmes willen we ten allen tijde weten waar die data vandaan komt. En dat kan dankzij HaalCentraal straks met veel data van de centrale overheid maar datzelfde zullen we moeten bereiken met alle gegevens die binnen de eigen organisatie gebruikt worden. Dat kan alleen met een uitgekiende integratiearchitectuur en de hulp van integratiespecialisten. Misschien toch eens praten met Enable U?