Zadkine

Zadkine gebouw

Beter “poetsen” dankzij integratietechnologie.

Rotterdam, waar het werkwoord “poetsen” met trots in hun stedelijk motto voorkomt, heeft veel harde werkers nodig. Een groot deel van die harde werkers worden opgeleid bij Zadkine. Door meer dan 1700 medewerkers worden niet alleen jonge studenten maar ook volwassenen opgeleid tot professionals die ertoe doen. Dat kan alleen maar als je een visie hebt en heel veel tomeloze inzet.

In de onderwijsvisie van Zadkine staan drie dingen centraal:

  • Persoonlijke groei (Vragen naar de onbekende weg)
  • Innovatie (Buiten de gebaande paden)
  • Flexibel en op maat (Een persoonlijk carrière pad uitstippelen)

Canonical Data Model

Natuurlijk is voor het invullen van deze visie een sterke ICT-ondersteuning onontbeerlijk. Daarom is er hard gewerkt aan een duidelijke ICT-strategie. Vanuit een drietal personas (de student, de docent en een onderwijsondersteunende medewerker is gekeken hoe zij geholpen kunnen worden om de juiste digitale route te volgen en Datagedreven Werken is daar een belangrijk onderdeel van. Met de vele applicaties die binnen het onderwijs in gebruik zijn is het uitwisselen van gegevens tussen verschillende applicaties vaak omslachtig, tijdrovend, duur en onbetrouwbaar. Om die reden heeft Zadkine gekozen om, samen met de specialisten van Enable U, een Canonical Data Model (CDM) te implementeren. Eén gemeenschappelijk datamodel met standaard gegevensdefinities dat alle applicaties met elkaar verbindt en dient als het enige integratiemodel voor de organisatie.

Datagedreven werken

Zadkine heeft daarom in 2021 besloten om samen met de integratiespecialisten van Enable U te werken aan een integratiearchitectuur die ervoor moet zorgen dat applicaties eenvoudiger gegevens uit kunnen wisselen. Hierdoor komt datagedreven werken niet alleen een stuk dichterbij, ook nieuwe ICT-initiatieven kunnen sneller en veiliger gebouwd worden als gegevens van verschillende applicaties op een eenvoudige manier uitgewisseld kunnen worden. Er is gekozen voor het Boomi integratie platform en de expertise van de Enable U specialisten.

Aladin Mhamdi, IT Architect bij Zadkine: “Natuurlijk weten wij bij Zadkine precies op welke manier we onze administratieve processen kunnen verbeteren. Daarnaast hebben we ook een duidelijke visie op een Leven Lang Ontwikkelen en de groeiende behoefte aan meer flexibiliteit in het onderwijs. De stap om met Enable U te gaan werken helpt ons om onze visie nog beter waar te maken.

Handmatig werk elimineren

Na de eerste koppeling tussen Eduarte (Student Informatie Systeem) en Canvas (Leermanagementsysteem) voor het uitwisselen van informatie van studenten en docenten werd al snel begonnen met de tweede integratie onder begeleiding van Marc de Vries, implementatie consultant bij Enable U. Om veel handmatig werk te elimineren werd gekozen voor een koppeling tussen Eduarte en AFAS (Debiteuren beheer) voor het uitwisselen van debiteuren- en financiële informatie. Twee applicaties die elkaars taal niet spreken en waar verplichte velden voor de één niet bij de ander opgehaald konden worden. Een typisch voorbeeld van een complexe integratie die al maanden succesvol in de productie omgeving actief is.

Er zijn al veel ideeën over nieuwe integraties en met de meer dan 52 onderwijs-specifieke koppelingen die Enable U inmiddels gebouwd heeft in de afgelopen jaren kan Zadkine zich verzekeren van veel specialistische kennis bij Enable U. Inmiddels is de kennis van Marc stapsgewijs overgedragen en zullen de medewerkers van Zadkine steeds meer koppelingen zelf ontwikkelen.

Jascha Gregorowitch, CTO bij Enable U; “Het koppelen en integreren van applicaties binnen het onderwijs neemt momenteel een enorme vlucht. We zien dat onderwijsinstellingen meer en meer een strategie ontwikkelen om hun complexe IT omgeving beter vorm te geven en zo klaar te maken voor de toekomst. Het is mooi om te zien dat ze daar steeds vaker gebruik maken van de MORA (Middelbaar beroeps Onderwijs Referentie Architectuur). Deze past precies in onze filosofie en sluit aan op de ervaring die we binnen de overheid hebben opgedaan met Common Ground.