Case Study

SVHW

SVHW is een gemeenschappelijke regeling voor de lokale belastingen met als deelnemers waterschap Hollandse Delta en 13 gemeenten.

svhw gebouw

De wereld wordt steeds digitaler

Ook SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) investeert veel in informatietechnologie om haar processen efficiënter, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken.

Voor de uitwisseling van gegevens met landelijke Voorzieningen werkt SVHW samen met Enable U.

SVHW is een gemeenschappelijke regeling voor de lokale belastingen met als deelnemers waterschap Hollandse Delta en 13 gemeenten. Als uitvoeringsorganisatie verzorgt SVHW namens de deelnemers de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen (zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing, watersysteemheffingen en wegenheffing) en van de verschillende gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing). Daarnaast behandelt SVHW de bezwaar- en beroepschriften en informeert zij inwoners en bedrijven telefonisch, schriftelijk en via de website. Ook voert SVHW voor de gemeenten de taken en de werkzaamheden uit (inclusief het waarderen) rondom de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en – voor een aantal gemeenten – de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

Complexe processen

Achter deze simpele beschrijvingen gaan enorme complexe processen schuil, gemeentelijke herindelingen, nieuwe deelnemers en bestaande deelnemers die vertrekken, herindelingen, bezwaarschriften, de enorme marktontwikkeling van vastgoed en natuurlijk allerlei privacy- en andere overheidsregels die ook nog eens regelmatig worden aangepast. Landelijke voorzieningen spelen een belangrijke rol om te zorgen voor eenduidige dienstverlening richting inwoners, bedrijven, lokale-, provinciale- en centrale overheden. De landelijke voorziening BAG is één van die bronnen waar SVHW gegevens van afneemt en als bronhouder gegevens aanlevert. De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, naast de LV WOZ, één van de belangrijkste bronnen waar SVHW en de aangesloten organisaties gegevens aan levert en gebruikt.

Managed Integration

SVHW heeft gekozen voor een zogenaamde Managed Integration van Enable U om de BAG gegevens via de cloud op te kunnen vragen en mutaties door te geven. Alles wat nodig is om deze (standaard) koppeling veilig, snel en bedrijfszeker te laten werken, regelt Enable U. Hierdoor beschikt SVHW altijd over de juiste en actuele data en kan deze gemakkelijk distribueren naar afnemende applicaties. Zowel applicaties in eigen beheer als cloud-applicaties.

Bram Verwijs, (ICT-coördinator) van SVHW): “Nadat de keuze was gemaakt, hebben we samen met Enable U/JNet de koppelingen geactiveerd, getest en geïmplementeerd. Naast de BAG koppeling maakt SVHW ook gebruik van andere koppelingen van Enable U, zoals een koppeling om gegevens van de KvK op te halen en integraties tussen zaaksystemen en applicaties.”

“Wij hebben veel ervaring met organisaties als SVHW”, vertelt Raymond Slot van Enable U. “Daarom kunnen we de meeste koppelingen zeer snel leveren en dat scheelt iedereen veel tijd, moeite en dus geld. De samenwerking was vanaf het begin erg plezierig en wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat dit zo blijft!”

Contact

Hoe kunnen we U Enablen?

Neem direct contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Met het verzenden van het formulier ga ik akkoord met het inzamelen van mijn naam, emailadres en eventueel telefoonnummer conform het Privacybeleid van Enable U.
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.