Case Study

Hoogheemraadschap van Delfland

Het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilige en schone omgeving als het gaat om water.

delftland gebouw

Zo maar een paar getallen: 178 gemalen, 743km duinen, 4.325km watergangen, 26 vispassages, 7,5mln M3 groen gas, 165km riool, 139.377.621 m3 gereinigd water en 529.400 huishoudens.

Het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor een veilige en schone omgeving als het gaat om water. Zij zorgen voor sterke dijken en duinen. Voor de juiste waterstanden. Voor het zuiveren van afvalwater én voor voldoende schoon en gezond water.

Het klimaat, duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s. Al deze thema’s hebben een enorme impact op de waterhuishouding in Nederland. Om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat we ons welvaartsniveau ook voor de toekomst kunnen behouden maakt het Hoogheemraadschap van Delfland gebruik van technische hoogstaande middelen. ICT is daar een belangrijk onderdeel van.

Inzetten op de cloud

Meer en meer burgers en bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid om incidenten elektronisch aan te melden, vergunningen aan te vragen en activiteiten aan te melden. Om dit efficiënt te kunnen doen zijn er natuurlijk een veelvoud aan applicaties in gebruik genomen in de afgelopen jaren. Al vroeg, in 2017, heeft het Hoogheemraadschap besloten om in te zetten op de cloud om zo de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. Natuurlijk is er een lange transitie periode waarin on-premise applicaties en cloud applicaties naast elkaar draaien maar dat dit geen impact mag hebben op de dienstverlening. Integendeel, er moet ook ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen om aan te voldoen aan de hoge verwachtingen van burgers, overheid en bedrijven.

Zo moet er ondersteuning zijn voor digitale identificatie met behulp van DiGID of eHerkenning, gegevens tussen cloud- en on-premise applicaties en gegevens van derden (lokale en centrale overheden) moeten veilig en snel uitgewisseld kunnen worden en dit alles met zo weinig mogelijk kopzorgen voor een, toch al onder hoogspanning werkende, IT afdeling.

Peter Blom, (informatieadviseurvan Hoogheemraadschap van Delfland: “Toen wij eenmaal de strategische keuze voor de cloud hadden gemaakt was het belangrijk dat we zo snel mogelijk de koppelingen tussen onze zaaksystemen van Moxio en CenterOne en het omgevingsloket van de overheid op een eenvoudige manier veilig en betrouwbaar konden invullen. Met Enable U hebben wij dat op een eenvoudige manier via een centraal platform van betrouwbare koppelingen kunnen voorzien.”

 

Openbare aanbesteding

In 2017 is via een openbare aanbesteding gekozen om vooral dit laatste te doen met een partner (Enable U) en deze diensten vanuit de cloud af te nemen. Minder beheertaken en dus vooral minder kopzorgen, ook al omdat de IT staf zich nu vooral bezig kan houden met zaken die specifiek zijn voor het hoogheemraadschap. En in een IT arbeidsmarkt die onder hoogspanning staat is dat een bonus.

 “’Ontzorgen’ is vanaf het begin van onze cloud strategie iets waar wij naar gestreefd hebben”, aldus Peter Blom. “Want dan kunnen wij de regie te voeren waar er vroeger veel expertise, geld en tijd kwijt waren aan het opbouwen en bijhouden van technische kennis. We hebben een enthousiast team dat zich het liefst wil inzetten om het Hoogheemraadschap door de digitale transitie heen te loodsen. En als we niet naar dit soort koppelingen hoeven omkijken dan scheelt veel energie.”

Inmiddels maakt het hoogheemraadschap gebruik van DSO STRR en STOP koppelingen met Moxio, een leverancier van oplossingen voor beheer van infrastructuur, energienetwerken en digitaal regelbeheer en met DSO STAM en OLO koppelingen met ProcessPro van CenterOne, een leverancier van diensten en ICT oplossingen aan lokale overheden en het MKB.

Note: Online Omgevingsloket (OLO) zal in de komende jaren zal worden vervangen door DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en ook daarvoor zijn de nodige koppelingen van aanvragen en meldingen via de Standaard en Informatiemodel Aanvragen en Meldingen (STAM en IMAM), aansluitingen op het Register Toepasbare Regels (RTR) via de Standaard Toepasbare Regels (STTR) en het Informatiemodel Toepasbare Regels (IMTR) en het aansluiten op de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) aangeschaft.

Frank Arts, CEO van Enable U: “Hoogheemraadschap van Delfland was één van onze eerste afnemers van Managed Integrations (of Connections as a Service zoals we dat toen noemden). Wij zijn er nog steeds trots op dat we al in zo’n vroeg stadium het vertrouwen kregen en hopen dat wij het hoogheemraadschap in de toekomst mee kunnen helpen om hun Digitale Transformatie een beetje veiliger en efficiënter te kunnen laten verlopen. Ontzorgen klinkt dan misschien wel soft, maar dat is wel precies wat wij willen bereiken met onze kennis, mensen en technologie.”

Contact

Hoe kunnen we U Enablen?

Neem direct contact op!

"*" geeft vereiste velden aan

Met het verzenden van het formulier ga ik akkoord met het inzamelen van mijn naam, emailadres en eventueel telefoonnummer conform het Privacybeleid van Enable U.
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.