CAK

CAK hoofdkantoor

Het CAK voert wettelijke taken uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CAK int eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz. Ze zorgen ook voor burgers die buiten het zorgstelsel dreigen te vallen, zoals mensen met betalingsachterstanden, onverzekerden en gemoedsbezwaarden.

Met hun werk dragen ze bij aan betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De kerntaken omvatten onder andere het vaststellen en innen van eigen bijdragen, betalingen aan zorgaanbieders, het legaliseren van verklaringen voor medicijnen naar het buitenland, en het uitvoeren van regelingen voor burgers buiten het Nederlandse zorgstelsel, zoals wanbetalers en onverzekerden. Het CAK beheert ook het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg om patiënten te informeren over medische behandelingen in andere EU-landen.

Al met al een enorm takenpakket voor de meer dan 1.000 zeer betrokken medewerkers. Zeker als je bedenkt dat er bijvoorbeeld jaarlijks alleen al ruim 25 miljard euro uitbetaald wordt aan zorgverzekeraars. Om al deze taken foutloos, snel, veilig en efficiënt uit te kunnen voeren wisselt het CAK heel veel gegevens uit met een breed scala aan organisaties in binnen- en buitenland. Veel van de koppelingen (of digitale integraties) die nodig zijn voor het uitwisselen van gegevens met ketenpartners werden tot voor kort gebouwd en beheerd in de on-premises versie van OpenTunnel, een integratieoplossing van Enable U.

Maar de tijden veranderen. Koppelingen moeten sneller worden gerealiseerd en het beheer van een on-premises integratie-omgeving is complex en tijdrovend. Op veel plekken in de organisatie konden knelpunten niet aangepakt kunnen worden of werden nieuwe initiatieven uitgesteld vanwege een tekort aan ICT’ers. Onder andere om deze reden heeft het CAK al in 2018 besloten om hun on-premises integratieomgeving te migreren naar een private cloud versie van OpenTunnel. Hierdoor zijn de kosten voorspelbaar, interne resources zijn nu beschikbaar voor andere taken en het beheer wordt gedaan door de specialisten van Enable U. Dat deze stap voor beide partijen succesvol is, blijkt wel uit de meer dan 10 nieuwe koppelingen die in de afgelopen maanden additioneel zijn gerealiseerd.

Om de uitdagingen van vandaag en de toekomst het hoofd te kunnen bieden zijn er soms drastische keuzes nodig. De switch van een on-premises omgeving naar een private-cloud omgeving is daar een voorbeeld van omdat het naast technische implicaties ook impact heeft op de ICT governance. Dat deze transitie goed heeft uitgepakt is iets waar de medewerkers van het CAK en de integratiespecialisten van Enable U best trots op mogen zijn.