Case Study

Datagedreven bij Albeda; MORA als leidraad

Albeda College

Jongeren, maar ook steeds meer ouderen, volgen een mbo-opleiding of volwasseneneducatie bij Albeda om de arbeidsmarkt in Rotterdam op peil te houden. Dat doen ze in samenwerking met heel veel bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen met als leidraad een duidelijke visie en een pragmatische missie.

Uitdagingen

Albeda werkt met een grote verscheidenheid aan partners, medewerkers, studenten en anderen. Dat zorgt voor uitdagingen; veel verschillende applicaties en dataformaten, identieke (privacygevoelige) informatie die op verschillende plaatsen te vinden is. Daarnaast zijn er natuurlijk zorgen over cybercriminaliteit, het uitwisselen van gegevens met in- en externe applicaties van collega-onderwijsinstellingen, de overheid en bedrijven en nieuwe wet- en regelgeving.
Voor solide onderwijsbeleid is het belangrijk dat de ICT-architectuur zo flexibel mogelijk is ingericht. Om datagedreven te werken is het van belang al die data veilig en eenvoudig te kunnen ontsluiten.

Verbinden

Het flexibeler maken van de ICT-infrastructuur, maar ook de wens om de administratieve druk te verminderen, resulteerde in de keuze voor Enable U als integratiepartner. De specialisten van Albeda hebben samen met onze integratiespecialisten, met de juiste technologie en kennis, de doelen waargemaakt. Inmiddels zijn er integraties gebouwd die gegevens uitwisselen tussen Onderwijs- Administratieve- en bijvoorbeeld HR-applicaties. Die lijst met wenselijke integraties groeit nog steeds. Veel administratieve processen zijn hierdoor sneller, efficiënter en betrouwbaarder geworden met als bijkomend voordeel dat er geen spreadsheets of andere bestanden met gevoelige gegevens overal en nergens liggen opgeslagen.
Het mbo heeft, met de definitie van MORA (Middelbaar Beroeps Onderwijs Referentie Architectuur), een blauwdruk gemaakt hoe een toekomstbestendige en betrouwbare ICT-omgeving er uit zou moeten zien. Een integratielaag moet daar een belangrijk onderdeel van uitmaken en Albeda heeft dit al in een vroeg stadium gezien. Dankzij deze keuze kunnen de ICT-specialisten zich focussen op zaken die het leven van anderen (en dat van henzelf) een stukje makkelijker maken.