Bericht

Adoptie Common Ground; Nu even niet?

HaalCentraal

De VNG zal haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 juni oproepen om toch vooral haast te maken met de adoptie van Common Ground. Maar gemeenten hebben genoeg andere zaken aan hun hoofd. De migratie naar DSO, WOO- en budgettaire uitdagingen en een nieuw kabinet, om er maar een paar te noemen. Toch maar even wachten dan? Nee, dat is geen goede keuze.

Common Ground is geen werkverschaffing

Een nieuwe standaard als Common Ground is niet bedacht als werkverschaffing. Voortschrijdend inzicht, veranderende wet- en regelgeving, grotere leveranciersonafhankelijkheid en de beschikbaarheid van nieuwe technologieën waren allemaal redenen om een nieuwe standaard te ontwikkelen. Een vorm van standaardisatie waar bijvoorbeeld in het onderwijs met afgunst naar gekeken wordt.

HaalCentraal API implementeren bij beschikbaarheid?

Niet iedereen staat te springen om HaalCentraal API meteen te implementeren op het moment dat ze beschikbaar zijn. Soms is het niet meer dan een simpele vervanging van een API en een paar kleine aanpassingen, soms betekent het dat er procedures flink aangepast moeten worden omdat data niet langer lokaal opgeslagen wordt. Maar de voordelen zijn evident, altijd actuele data, geen gigabytes aan tijdelijke bestanden die dagelijks, wekelijks of maandelijks geactualiseerd moeten worden, standaardisatie en flexibiliteit.

Integratie als vitaal en onmisbaar component van IT-Architectuur.

Vooral dit laatste is van groot belang. Waar sommige gemeenten digitale integraties als noodzakelijk kwaad zien (“ik heb die gegevens nou eenmaal nodig en dit is het snelst”) zien anderen het steeds meer als een vitaal en onmisbaar component van hun IT-Architectuur. Waar data eenvoudig uitwisselbaar is, is de IT-Architectuur flexibeler, “leven” applicaties langer, kunnen nieuwe processen sneller geïmplementeerd worden en is men veel meer bezig met regie en het verbeteren van de dienstverlening dan met het oplossen van technische IT-problematiek.

Bij onze relaties zien we dat de gemeenten die het belang van een integratiestrategie inzien dezelfde zijn als de gemeenten waar Common Ground geaccepteerd wordt als richtlijn voor de toekomst. De kosten gaan voor de baat uit, en dat geldt zeker voor het opzetten ven implementeren van een gedegen integratiestrategie. Hoe eerder je start, hoe eerder je de vruchten zal plukken. En als we dan toch moeten beginnen, waarom dan niet vandaag? Bel ons gerust voor een goed gesprek en hulp bij een plan van aanpak. Wij hebben de ervaring en de oplossingen, de gemeenten de behoefte, dus waarom zouden we wachten?

Waarom niet vandaag starten?

De kosten gaan voor de baat uit, en dat geldt zeker voor het opzetten ven implementeren van een gedegen integratiestrategie. Hoe eerder je start, hoe eerder je de vruchten zal plukken. En als we dan toch moeten beginnen, waarom dan niet vandaag? Wij implementeren het Common Ground Architectuur lagen model zoals het bedoeld is, vullen de integratielaag en API laag in, beveiligen en regelen het berichten verkeer en geven richtlijnen hoe het beheer goed ingevuld kan worden. Bel ons gerust voor een goed gesprek en hulp bij een plan van aanpak. Wij hebben de ervaring en de oplossingen, de gemeenten de behoefte, dus waarom zouden we wachten?